Vypnutí podpory IPv6 - FEDORA 9

IPv6 někerým lidem způsobuje problémy. Proto jsem se rozhodl napsat návod jak IPv6 vypnout.

1. V konzoli se přihlásíme jako root

su

2. Spustíme nástroj gedit a budeme upravovat soubor network

gedit /etc/sysconfig/network

3. Přidáme řádek

NETWORKING_IPV6=no

pozn.: Pokud soubor ,už obsahuje volbu NETOWRKING_IPV6 upravíte jí (jako nahoře).

4. Opět pomocí nástroje gedit upravíme soubor modprobe.conf

gedit /etc/modprobe.conf

5. Přidáme následující řádky

alias net-pf-10 off
alias ipv6 off

6. Deaktivujeme IPv6 firewall příkazem

/etc/init.d/ip6tables stop && /sbin/chkconfig --level 35 ip6tables off

7. Ještě upravíme soubor hosts

gedit /etc/hosts

8. A odstraníme řádek

::1 localhost.localdomain localhost

Je nutné provést restart systému.