serial port přes bluetooth

Zdravím, mám následující problém. Používám Fedoru 20 (na jiném počítači 21) s gnome, mám externí bluetooth zařízení a potřebuji přes něj vytvořit “virtuální com port”. Pokud použiju “klikátko” v Gnome, dokážu se zařízením spárovat, ale už ne připojit. Ovládací okno pro bluetooth píše typ “neznámý” a přepínač pro aktivaci připojení je neaktivní - “zašedivěn”.
Zkusil jsem ručně připojit z terminálu pomocí

rfcomm connect hci0 MAC

dostane se mi hlášky:
Can’t open RFCOMM device: Permission denied

pod rootem příkaz proběhne, vytvoří se zařízení /dev/rfcomm0 - což chci.

Pokud jsem toto používal, občas jsem se dostal do stavu, že někde něco zůstalo viset, spojení bylo neaktivní, ale znovu se připojit nešlo, dostával jsem hlášku

Can’t create RFCOMM TTY: Address already in use

a nedokázal jsem se toho zbavit jinak než restartem systému.

Dále jsem zkoušel pod rootem jinou cestu, přes bluetoothctl

výsledek:
[bluetooth]# connect 00:06:66:6D:23:57
Attempting to connect to 00:06:66:6D:23:57
[CHG] Device 00:06:66:6D:23:57 Connected: yes
Failed to connect: org.bluez.Error.NotAvailable
[CHG] Device 00:06:66:6D:23:57 Connected: no

jako by se hned zase odpojil.

Teď mé dotazy:

  1. Neví někdo jak zpojízdnit připojování grafickou cestou?
  2. Neví někdo kde nastavit práva aby rfcomm connect mohl používat i normální uživatel?
  3. Jde nějak zlikvidovat všechny možné spojední co vytvořil rfcomm? (rfcomm release nepomohlo)

Děkuji