Satalitní televize ve Fedoře

Jeden kamarád mě žádal o návod, jakže jsem to celé zprovoznil . Tak to dávám sem třeba se to bude někomu ještě hodit .

Satelitní televize + CS LINK ve Fedoře

Co budeme potřebovat :

       [u][b]hardware:[/b][/u]   nějakou satelitní kartu ( v mém případě  Skystar 2 rev.2)
                  programátor Phoenix http://www.satelit.cz/article.php?sid=94
                  nějakou tu dekodovací kartu TT Karta Standard http://www.t-t.cz/web/structure/2.html
                  volné dva sériové porty ( jeden pro připojení programátoru ,druhý pro                                 čidlo dálkového ovladače ).

        [b][u]software:[/u][/b]   kaffeine – přehrávač
                   lirc + irkick – dálkové ovládání
                   newcs + kaffeine-sc-plugin - dekodování programů

        [b][u]výhody:[/u][/b]    možnost nahrávání a následné úpravy ( vystříhání reklam , převod do                            jiného formátu , vypálení na DVD )
                   časový posun ( možno stopnout přímé vysílání a po chvíli sledovat dál )
                   možnost vysílat v domácí síti ,příjem možný i na PC s windows
                   možnost vysílat i více stanic ( pouze ze stejného transponderu )

Pokud budete kupovat novou TT Kartu je potřeba ji nejprve aktivovat v nějakém stolním sat.přijímači. A pak jednou za čas ,při změnách kodů. Jedna z mála nevýhod.
Vše pěkně pozapojujeme. ( Phoenixe jsem zabudoval do skříně a připojil na vnitřní seriový port na desce , napájení pak pomocí redukce přímo ze zdroje ,takže ze skříně vyčuhuje jen TT Karta. )

[b]Zprovoznění satelitní karty:[/b]

Karta skystar2 je správně rozpoznána ihned po instalaci fedory. Takže bez problémů.

[b]Kaffeine:[/b] nainstalujeme přehrávač Kaffeine.

yum install kaffeine 

Pěkný článek o kaffeine je třeba zde http://www.linuxexpres.cz/praxe/digitalni-televize-v-linuxu-a-prehravac-kaffeine je tu ovšem popisován příjem pozemního vysílání.

Protože CS-link vysílá na astře 23,5e ,předpokládám parabolu nastavenou na tuto družici.
Z http://joshyfun.peque.org/transponders/kaffeine.html stáhneme soubor Kaffeine_Astra 1D,3A-23.5e , který zkopírujeme do adresáře: /home/uživatel/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-s
Spustíme kaffeine a nastavíme dvb. V sekci DVB zařízení vybereme požadovanou družici ( v našem případě Kaffeine_Astra 1D,3A-23.5e ). V sekci nahrávání pak adresář pro nahrávky a časový posuv. Pak už spustíme skenování kanálů. Po ukončení skenování si kanály setřídíme a uložíme.
Nyní by nám už měli fungovat volné kanály.

[b]Zprovoznění Phoenixe:[/b]
Nainstalujeme kaffeine-sc-plugin , nejprve stáhneme třeba tady http://dvb-upload.com/index.php?action=preview&pid=156166 , někam rozbalíme ,přejdeme do toho adresáře , nainstalujeme pomocí ./configure , make a make install. (dle výpisu v konzoli bude nutné zřejmě něco doinstalovat).
Zde je odkaz pro x86_64 je to rpm balíček přímo pro Fedoru http://www.dvbhispano.com/descargas/gnu_linux/kaffeine-sc-plugin-fedora-0.4.0-1.x86_64/details.html
Ještě je potřebná jedna úprava a to překopírování knihovny /lib64/libcrypto.so.0.9.8g do /usr/lib64/ a její přejmenování na libcrypto.so.0.9.8
nebo vytvoření symbolikého odkazu. To samé je třeba provést i v případě 32bit verze (/lib/libcrypto.so.0.9.8g do /usr/lib/ ).
Dále stáhneme newcs-1.50.zip , třeba zde http://oppserver.ath.cx/downloads/dvb/cams/newcs/?C=M;O=D . Rozbalíme a z adresáře /bin vybereme požadovanou verzi newcs ( v mém případě newcs.i686 ) ,kterou zkopírujeme do adresáře: /usr/local/bin a přejmenujeme na newcs .
Z adresáře /configs vybereme soubor newcs.xml.phoenix ,který zkopírujeme do adresáře: /etc a zde přejmenujeme na newcs.xml . Nyní přistoupíme k jeho editaci:

gedit /etc/newcs.xml

změníme /dev/tts/0 na /dev/ttyS1 nebo /dev/ttyS0 dle toho na kterém portu máme připojeného phoenixe. Dále pak v sekci user změníme jméno a heslo uživatele implicitně je tam dummy , dummy ( v mém případě blader , blader ).
Ve svém domovském adresáři vytvoříme podadresář .kaffeine (pokud tam již není).

 mkdir /home/uzivatel/.kaffeine 

Spustíme kaffeine a v nastavení DVB by nám měla , po instalaci sc-pluginu, přibýt záložka DVB moduly. Klikneme na ní ,pak na tlačítko Softcam a otevře se nová karta. Zde odkážeme sc-plugin na náš cardserver newcs:
vyplníme Hostname na localhost ,User name dle toho jaké jsme nastavily v newcs.xml a stejně tak heslo , port na 15000 ,config key 0102030405060708091011121314 , CA id na D03 a Provid na
4,8,24,28
v adresáři .kaffeine bychom měli mít nyní soubor NewCS.conf
můj vypadá asi takto:

# Newcs servers list
localhost blader blader 15000 0102030405060708091011121314 D03 4,8,24,28

Nakonec zajistíme aby se nám cardserver spouštěl při startu systému.
Vytvoříme spouštěcí script.

gedit /etc/rc.d/init.d/newcs

může vypadat třeba takto:

#!/bin/sh 
# 
#description: Startup/shutdown script for the cardserver newcs 
# 
### BEGIN INIT INFO 
# Provides: newcs 
# Required-Start: $syslog $local_fs 
# Required-Stop: $syslog $local_fs 
# Default-Start: 2 3 4 5 
# Default-Stop: 0 1 6 
# Short-Description: spouštění newcs 
# Description: Cardserver newcs 
### END INIT INFO 

# Source function library. 
. /etc/init.d/functions 

DAEMON=/usr/local/bin/newcs 

prog=newcs 

start () { 
	echo -n $"Starting $prog: " 
    # start daemon 
	daemon $DAEMON >> /var/log/newcs 
    daemon 
    
    RETVAL=$? 
	echo 
	[ $RETVAL = 0 ] && touch /var/lock/subsys/newcs 
	return 0 
} 

stop () { 
	# stop daemon 
	echo -n $"Stopping $prog: " 
	killproc $DAEMON 
	RETVAL=$? 
	echo 
	[ $RETVAL = 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/newcs 
    rm -f /var/log/newcs 
	return 0 
} 

restart() { 
	stop 
	start 
} 

case $1 in 
	start) 
		start 
	;; 
	stop) 
		stop 
	;; 
	restart) 
		restart 
	;; 
	condrestart|try-restart) 
		[ -f /var/lock/subsys/newcs ] && restart || : 
	;;	 
	reload) 
		echo -n $"Reloading $prog: " 
		killproc $DAEMON -HUP 
		RETVAL=$? 
		echo 
	;; 
	force-reload) 
		echo -n $"Reloading $prog: " 
		if ! killproc $DAEMON -HUP; then 
			restart 
		fi 
		echo 
	;; 
	status) 
		status $DAEMON 
		RETVAL=$? 
	;; 
	restartlog) 
		stop 
		cat /dev/null >/var/log/newcs/error_log 
		start 
	;; 
	*) 

	echo $"Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status}" 
	exit 3 
esac 

exit $RETVAL

změníme práva ( přidáme spouštění )

chmod -R +x /etc/rc.d/init.d/newcs

Nyní můžeme zapnout newcs standartně ve službách ( aplikace – správa – správa služeb ).

Restartujeme PC . A nyní by už měli šlapat i zakódované programy jako NOVA , PRIMA ,CT1 a další dle použité TT Karty.

Použití MythTV místo kaffeine

MythTv je celkem vydařéné multimedialní centrum.
Stánky projektu : http://www.mythtv.org/
Postup je až po zprovoznění newcs stejný. Můžeme však vynechat instalaci sc-pluginu a jeho
nastavení. Na místo sc-pluginu použijeme sasc-ng. (sasc-ng lze použít i s kaffeine ,kdežto sc-plugin
je pouze pro kaffeine.)
Stránky projektu : https://opensvn.csie.org/traccgi/sascng/

Příkazy je třeba zadávat jako root.

instalace MythTv:

yum install mythtv*

sasc-ng:

stažení :

cd /usr/local/src
svn co [http://opensvn.csie.org/opensascng/](http://opensvn.csie.org/opensascng/)

Pro Fedoru 11 je nejprve potřeba aplikovat dva patche

cd /usr/local/src/opensascng/open-sasc-ng/
wget --no-check-certificate [https://opensvn.csie.org/traccgi/opensascng/raw-attachment/ticket/43/Makefile.patch](https://opensvn.csie.org/traccgi/opensascng/raw-attachment/ticket/43/Makefile.patch)
patch -p0 < Makefile.patch
wget --no-check-certificate [https://opensvn.csie.org/traccgi/opensascng/raw-attachment/ticket/43/gcc.patch](https://opensvn.csie.org/traccgi/opensascng/raw-attachment/ticket/43/gcc.patch)
patch -p0 < gcc.patch

Dále je třeba pro fedoru 11 stáhnout zdrojové soubory jádra , protože s těmi ve fedoře 11 sice proběhne kompilace zdárně ,ale virtualni dvb zařízení se nevytvoří. Pro jádro 2.6.29.4-167.fc11.x86_64 x86_64 třeba zde http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.29.4.tar.gz rozblíme do adresáře /usr/local/src

kompilace pro Fedoru 11:

cd /usr/local/src/opensascng/open-sasc-ng
./configure --dvb-dir=/usr/local/src/linux-2.6.29.4 --shared
make module
make
 a zkopírovat knihovny
cp /usr/local/src/opensascng/open-sasc-ng/sc/PLUGINS/lib/* /usr/lib64

kompilace :

cd /usr/local/src/opensascng/open-sasc-ng
./configure
make module
make

Nutno provést též po instalaci nového jádra!

automatické spouštění :

cd /etc/rc.d/init.d
wget --no-check-certificate [url=https://opensvn.csie.org/traccgi/opensascng/raw-attachment/wiki/fedora9guide/sascd]https://opensvn.csie.org/traccgi/opensascng/raw-attachment/wiki/fedora9guide/\
sascd [/url]
chmod +x sascd
chkconfig sascd on
cd /usr/local/sbin
wget --no-check-certificate [url=https://opensvn.csie.org/traccgi/opensascng/raw-attachment/wiki/fedora9guide/runmulti-sasc-ng]https://opensvn.csie.org/traccgi/opensascng/raw-attachment/wiki/fedora9guide/\
runmulti-sasc-ng [/url]
yum -y install screen
chmod +x runmulti-sasc-ng

Dále je třeba ve scriptu runmulti-sasc-ng upravit pár řádků.

gedit /usr/local/sbin/runmulti-sasc-ng

a upravíme

DRIVERDIR="/usr/local/src/fixes2/open-sasc-ng/"
změníme na :DRIVERDIR="/usr/local/src/opensascng/open-sasc-ng/"

SASCPRG="/usr/local/src/fixes2/open-sasc-ng/sasc-ng"
změníme na :SASCPRG="/usr/local/src/opensascng/open-sasc-ng/sasc-ng"

OPTION="-j 0:2 -j 1:3"
změníme na : OPTION="-j 0:1"

cd /usr/local/src/fixes2/open-sasc-ng/
změníme na : cd /usr/local/src/opensascng/open-sasc-ng/

vytvoření odkazu na náš cardserver ( newcs ):

cd /usr/local/src/opensascng/open-sasc-ng
mkdir sc_files
cd sc_files
gedit cardclient.conf

do nově vzniklého souboru přidáme ( může se lišit dle portu , hesla a přihlašovacího jména , nastaveného v newcs.xml ) :

# Newcs servers list
newcamd:127.0.0.1:15000:1/0500:blader:blader:0102030405060708091011121314

následuje restart a nastavení MythTv.
Pokud pak budete chtít sledovat satelit v kaffeine je třeba vypnout službu mythbackend.

[b]Zprovoznění dálkového ovladače:[/b]

Jelikož ve Fedoře 9 ,díky novému KDE 4 , není program irkick , který je součástí kdeutils ,rozhodl jsem se odinstalovat nejprve kdeutils 4.
Pak stáhnout kdeutils-3.5.8-3.fc8.i386.rpm třeba zde: http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/5314545/com/kdeutils-3.5.8-3.fc8.i386.rpm.html a nainstaloval tuto verzi.
Ve Fedoře 10 je situace podobná ,ale pokud máte nainstalován balíček kdepim ,který obsahuje kmail, kontact atd. ,tak starší kdeutils nejdou nainstalovat. Na vině je kjots ,který byl přesunut z kdeutils do kdepim a který starší kdeutils obsahují též. Jelikož kmail a kontact používám ,nezbylo než stáhnout zdrojový balíček, odstranit z něho kjots a sestavit si balíček vlastní.
Zde je odkaz ke stažení pro x86_64 verzi - http://disk.jabbim.cz/vacapetr@jabber.cz/kdeutils-3.5.10-1.fc10.x86_64.rpm

Dále je třeba nainstalovat lirc:

yum install lirc lirc-devel lirc-libs lirc-doc 

spouštění zajistíme: aplikace – správa – správa služeb

pokud není nainstalován setserial tak ještě

yum install setserial

Dále bude třeba mírně upravit spouštěcí script lirc:

gedit /etc/rc.d/init.d/lirc

Do této části vložíme a upravíme tučně označené řádky.

start() {
  echo -n $"Starting infrared remote control daemon ($prog): "
 [b]setserial /dev/ttyS0 uart none    #vypnuti serioveho portu
  /sbin/modprobe lirc_dev       #natazeni modulu
  /sbin/modprobe lirc_serial      #natazeni modulu
  daemon $exec -d /dev/lirc0      #spusteni demona
  chmod 666 /dev/lircd         #rw pro vsechny[/b]
  retval=$?
  echo
  status $prog >/dev/null 2>&1
  if [ $? -eq 0 -a "$ENABLE_LIRCMD" = "yes" ] ; then
    echo -n $"Starting infrared remote control mouse daemon ($prog2): "
    daemon $exec2 $LIRCMD_OPTIONS
    retval=$?
    echo
  fi
  [ $retval -eq 0 ] && touch $lockfile
  return $retval
}

stop() {
  retval=0
  if status $prog2 >/dev/null 2>&1 ; then
    echo -n $"Stopping infrared remote control mouse daemon ($prog2): "
    killproc $prog2
    retval=$?
    echo
  fi
  if [ $retval -eq 0 ] ; then

    echo -n $"Stopping infrared remote control daemon ($prog): "

    killproc $prog
    [b]/sbin/rmmod lirc_serial       #vyrazeni modulu z jadra
    /sbin/rmmod lirc_dev         #vyrazeni modulu z jadra
    setserial /dev/ttyS0 uart 16550A   #zapnuti portu[/b]
    retval=$?
    echo
  fi

Opět /dev/ttyS0 nebo /dev/ttyS1, upravíme dle portu na kterém máme připojeno čidlo .

Dále v /etc upravíme soubor lircd.conf

gedit /etc/lircd.conf

Pro dálkové ovládání dodávané se skystar 2 by měl vypadat takto :

#
# this config file was automatically generated

# using lirc-0.6.6(any) on Wed May 19 00:28:01 2004
#
# contributed by Nicolas Huillard
#
# brand:            TechniSat
# model no. of remote control: 100TS035
# devices being controlled by this remote: SkyStar 2 TV (DVB PCI card)
#

begin remote

 name 100TS035
 bits      13
 flags RC5|CONST_LENGTH
 eps      30
 aeps     100

 one      907  885
 zero     907  885
 plead     954
 gap     113935
 toggle_bit   2


   begin codes
     MUTE           0x000000000000128D
     EXT           0x00000000000012B8
     A/B           0x00000000000012A3
     POWER          0x000000000000128C
     TV/RADIO         0x0000000000000293
     -/--           0x000000000000128A
     1            0x0000000000001281
     2            0x0000000000001282
     3            0x0000000000001283
     4            0x0000000000001284
     5            0x0000000000001285
     6            0x0000000000001286
     7            0x0000000000001287
     8            0x0000000000001288
     9            0x0000000000001289
     0            0x0000000000001280
     INFO           0x0000000000000A8F
     MENU           0x0000000000000292
     EPG           0x00000000000012AF
     BACK           0x00000000000012A2
     OK            0x0000000000000297
     UP            0x00000000000012A0
     DOWN           0x00000000000012A1
     RIGHT          0x0000000000001290
     LEFT           0x0000000000001291
     RED           0x00000000000002AB
     GREEN          0x00000000000002AC
     YELLOW          0x00000000000002AD
     BLUE           0x00000000000002AE
     CHECK          0x0000000000000AB6
     TXT           0x00000000000012BC
     STOP           0x00000000000012A9
     STOP2          0x0000000000001AA9
     HILFE          0x000000000000128F
   end codes

end remote

Je možné použít i jiný dálkový ovladač, balíček s podporovanými stáhneme tady:http://www.lirc.org/remotes.tar.bz2
Někde rozbalíme vybereme soubor našeho ovladače , nakopírujeme do /etc a přejmenujeme na lircd.conf
Následuje restart . Nebo /sbin/service lirc restart . Nyní spustíme a nastavíme irkick a je hotovo.

Odlišnosti zprovoznění ovladače v MythTV

provedeme vše výše popsané, můžeme však vynechat instalaci kdeutils a nastavení irkick ,který nebudeme potřebovat.

 1. vytvoříme soubor lircrc v adresáři /home/uživatel/.mythtv.
gedit ~/.mythtv/lircrc

můj vypadá takto.


# MythTV lirc
# ~/.mythtv/lircrc

begin
prog = mythtv
button = UP
repeat = 3
config = Up
end

begin
prog = mythtv
button = DOWN
repeat = 3
config = Down
end

begin
prog = mythtv
button = LEFT
repeat = 3
config = Left
end

begin
prog = mythtv
button = RIGHT
repeat = 3
config = Right
end

begin
prog = mythtv
button = OK
repeat = 3
config = Space
end

begin
prog = mythtv
button = EXT
repeat = 3
config = Esc
end

begin
prog = mythtv
button = MENU
repeat = 3
config = m
end

begin
prog = mythtv
button = BACK
repeat = 3
config = s
end

begin
prog = mythtv
button = 1
repeat = 3
config = 1
end

begin
prog = mythtv
button = 2
repeat = 3
config = 2
end

begin
prog = mythtv
button = 3
repeat = 3
config = 3
end

begin
prog = mythtv
button = 4
repeat = 3

config = 4
end

begin
prog = mythtv
button = 5
repeat = 3
config = 5
end

begin
prog = mythtv
button = 6
repeat = 3
config = 6
end

begin
prog = mythtv
button = 7
repeat = 3
config = 7
end

begin
prog = mythtv
button = 8
repeat = 3
config = 8
end

begin
prog = mythtv
button = 9
repeat = 3
config = 9
end

begin
prog = mythtv
button = 0
repeat = 3
config = 0
end

begin
prog = mythtv
button = STOP
repeat = 3
config = p
end

begin
prog = mythtv
button = RED
repeat = 3
config = r
end


Protože MythTV používá pro přehrávání videa i mplayer ,nakomfigurujeme si dálkové
ovládání i pro něj. Jelikož mplayer načítá nastavení ze souboru .lircrc v našem domovském adresáři budeme ho muset opět vytvořit.

gedit ~/.lircrc

Zde je příklad toho mého.


# mplayer lirc
# ~/.lircrc

begin
  prog = mplayer
  button = MUTE
  config = mute
end
begin
  prog = mplayer
  button = EXT
  config = quit 166
end
begin
  prog = mplayer
  button = 1
  repeat = 1
  config = volume 1
end
begin
  prog = mplayer
  button = 2
  repeat = 2
  config = dvdnav 1
end
begin
  prog = mplayer
  button = 3
  repeat = 3
  config = seek 60
end
begin
  prog = mplayer
  button = 4
  repeat = 2
  config = dvdnav 3
end
begin
  prog = mplayer
  button = 5
  repeat = 2
  config = dvdnav 6
end
begin
  prog = mplayer
  button = 6
  repeat = 2
  config = dvdnav 4
end
begin
  prog = mplayer
  button = 7
  repeat = 1
  config = volume -1
end
begin
  prog = mplayer
  button = 8
  repeat = 2
  config = dvdnav 2
end
begin
  prog = mplayer
  button = 9
  repeat = 3
  config = seek -60
end
begin
  prog = mplayer
  button = 0
  repeat = 2
  config = dvdnav 5
end
begin
  prog = mplayer
  button = STOP
  config = pause
end
begin
  prog = mplayer
  button = GREEN
  config = play
end
begin
  prog = mplayer
  button = BLUE
  config = play_dvd hide_menu
end
begin
  prog = mplayer
  button = LEFT
  config = volume -1
end
begin
  prog = mplayer
  button = RIGHT
  config = volume 1
end
begin
  prog = mplayer
  button = UP
  repeat = 2
  config = seek 60
end
begin
  prog = mplayer
  button = DOWN
  repeat = 2
  config = seek -60
end
begin
  prog = mplayer
  button = OK
  config = pause
end
begin
  prog = mplayer
  button = INFO
  config = osd
end
begin
  prog = mplayer
  button = MENU
  config = menu toggle
end
begin
  prog = mplayer
  button = TXT
  config = sub_visibility
end
begin
  prog = mplayer
  button = CHECK
  repeat = 32
  config = vo_fullscreen
end

Do souboru můžeme přidávat další tlačítka. Jejich název, jenž se zadává do sekce
button zjistime tak ,že v konzoli spustíme ulitku irw.Pokud nyní zmáčkneme
některé tlačítko, informace o něm se nám vypíší v konzoli.

Klobouk dolu. Satelitni televizi sem nikdy nepotreboval, tak jen nevim co je to ten Phoenix a TT karta standard, ale jinak velice dobry navod.

Tak jsem tam doplnil ty odkazy na TT kartu a Phonixe.

Vyborny navod ! zatial som neskusal, ale v blizkej buducnosti to mam prave v plane, takze nazoaj vdaka.
Mozno by nebolo zle to dat do oficialnej wiki, nie priamo do Fedory, ale “nejakej pomnoziny”, casom by sa to tam mohlo doplnovat o rozne ine uzitocne veci ohladom Fedora(linux) + DVB.

Dnes zprovozněno pod Fedorou 10 x86_64. Přidal jsem tam odkaz na rpm balíček kaffeine-sc-plugin pro 64bit.Zatím teda bez dálkače ten budu řešit později.:slight_smile:

Tak jsem se včera začal věnovat tomu dálkovému ovládání. Zjistil jsem ,že ty starší
kdeutils do F10 už nejdou nainstalovat a na vině je kjots , který byl přesunut z
kdeutils do kdepim. Musel jsem stáhnout zdrojový balíček , odstranit z něho kjots a
sestavit si vlastní. Alespoň se člověk něčemu přiučí. :slight_smile:
Do návodu jsem přidal odkaz na stažení kdeutils-3.5.10-1.fc10.x86_64.rpm

Přidán návod na zprovoznění pod MythTV.

Pekne, jeste Ti zbyva VDR. Sam si na to netroufnu, ale kdyby jsi udelal navodek, jak na to (od kompilace nejnovejsi verze), SC pluginu atd… byla by to parada
http://www.cadsoft.de/vdr/software.htm

U me je problem to zprovoznit. Ostatni jako zprovozneni Card serveru by nebyl problem.

To jen kdyby se ti chtelo, bylo by to super, a myslim ze by jsi uz pak ani nemenil :slight_smile: Videl jsem to v akci vcetne streamdev a fakt parada.

Problém je ten ,že momentálně jede toto PC na ubuntu ,protože Fedora 11 zlobila.
Jinak VDR je v repozitáři a kompilovat bude třeba pouze ten SC plugin tak se ničeho neboj a klidně to
zkus . Nejprve bych to zprovoznil jen s volnýma kanálama . A až to bude šlapat pustil bych se do toho
sc- pluginu.
Jinak menší plus při zprovozňování má ubuntu za funkční lirc hned po instalaci ,nebylo třeba upravovat
spouštěcí skript.