Proxy server

NEvíte jak ve fedoře nainstalovat proxyserver pro web? Mám tři počítače, z čehož na jednom běží internet a chtěl bych ho zpřístupnit i pro další dva, jenže nevím, jaký proxy server užít a jak jej nakonfigurovat

Jako proxy se používá squid. Ale pro tři počítače rozjíždět proxy server nemá smysl, protože jeho výhody se využijí při větší síti, kdy se využívá cache proxyny. Ve vašem případě by stačilo nastavit správně routovací tabulku.
Zkuste dát do rc.local:
route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw brána dev síťovka (eth něco)
jinak doporučuji nahodit firewall

a pokud je zařízení připojené k internetu přes ppp? (ppp0) a vnitřní síť na ip 192.168.22.0 (eth0 má ip 192.168.22.2) a netmask 255.255.255.0 jak by měl vypadat výsledný příkaz route?

Tak bych místo zařízení síťovky tam dal ppp0.
route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw brána ppp0
střílím od boku, ale takhle by to mohlo být

Jinak musíte udělat maškarádu (dělá se to přes firewall - viz níže).

IPTABLES=/sbin/iptables
EXTIF=“ppp0”
INTIF=“eth0”
/sbin/depmod -a
/sbin/insmod ip_tables
/sbin/insmod ip_conntrack
/sbin/insmod ip_conntrack_ftp
/sbin/insmod ip_conntrack_irc
/sbin/insmod iptable_nat
/sbin/insmod ip_nat_ftp
echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -F INPUT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -F OUTPUT
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -F FORWARD
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $INTIF -o $EXTIF -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -j LOG
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE

Takže pokud mám tedy připojení CDMA (brána 10.164.4.6)což je vytáčené pppd, tj. přidělený název je ppp0 a síť běží na eth0 (ip addr síťové karty. 192.168.22.2)-> Výsledný příkaz route by měl vypadat asi takto že?
route add -net 192.168.22.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.164.4.6 ppp0
Je to tak?

Řekl bych, že jo. Vyzkoušejte to. Ale klidně tam můžete nechat i ty nuly pro síť a masku - pak to znamená pro všechny sítě routuj na danou bránu a dané zařízení. Ale je to samozřejmě moižnost.
Hodně štěstí.