Po upgrade přestala fungovat sluchátka

Opět malé překvápko od Fedory.
Sluchátka prostě zmizela a nejsou.
Jedná se o bezdrátová sluchátka přes Bluetooth.
Co si počít?

Takhle to vypadá v Mintu (stejný počítač, mám tam dualboot) a normálně to hraje.

printskříň

Asi neco s BT?

systemctl status bluetooth
bluetoothctl paired-devices
bluetoothctl devices

Počítač ta sluchátka vidí, ale nejdou zapnou, vypínač ve správci zařízení se vrací zpátky do polohy vypnuto.

Výstup z těch příkazů:

[rna@broom ~]$ systemctl status bluetooth
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2022-09-26 10:30:20 CEST; 4min 13s ago
    Docs: man:bluetoothd(8)
  Main PID: 941 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   Tasks: 1 (limit: 38080)
   Memory: 3.8M
    CPU: 552ms
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
       └─ 941 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd

zář 26 10:33:06 broom bluetoothd[941]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to FC:58:FA:73:27:F7: Too many levels of symbolic links (40)
zář 26 10:33:08 broom bluetoothd[941]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to FC:58:FA:73:27:F7: Too many levels of symbolic links (40)
zář 26 10:33:12 broom bluetoothd[941]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to FC:58:FA:73:27:F7: Too many levels of symbolic links (40)
zář 26 10:33:41 broom bluetoothd[941]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to FC:58:FA:73:27:F7: Too many levels of symbolic links (40)
zář 26 10:33:43 broom bluetoothd[941]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to FC:58:FA:73:27:F7: Too many levels of symbolic links (40)
zář 26 10:33:45 broom bluetoothd[941]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to FC:58:FA:73:27:F7: Too many levels of symbolic links (40)
zář 26 10:33:47 broom bluetoothd[941]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to FC:58:FA:73:27:F7: Too many levels of symbolic links (40)
zář 26 10:34:03 broom bluetoothd[941]: src/profile.c:ext_connect() Hands-Free Voice gateway failed connect to FC:58:FA:73:27:F7: Too many levels of symbolic links (40)
zář 26 10:34:04 broom bluetoothd[941]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to FC:58:FA:73:27:F7: Too many levels of symbolic links (40)
zář 26 10:34:07 broom bluetoothd[941]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to FC:58:FA:73:27:F7: Too many levels of symbolic links (40)
[rna@broom ~]$ bluetoothctl paired-devices
Invalid command in menu main: paired-devices

Use "help" for a list of available commands in a menu.
Use "menu <submenu>" if you want to enter any submenu.
Use "back" if you want to return to menu main.
[rna@broom ~]$ bluetoothctl devices
Device B8:BB:AF:FB:52:E3 [TV] Samsung 5 Series (49)
Device FC:58:FA:73:27:F7 HS-930BT
[rna@broom ~]$

Tak je vymalováno. Prostě jsem ta sluchátka zcela odebral a znovu připojil a spároval.
A už to jede.
Musím si ten postup zapamatovat pro příští upgrade. :slight_smile:
Děkuji za spolupráci.