Po upgrade na 35 nefunguje VirtualBox

Prostě nejde spustit.

Tohle jsem zkoušel, co mi to radí, ale pořád nic.

vbox-nejde

Takhle:
[root@pleione rna]# dnf install akmod-VirtualBox kernel-devel-$(uname -r)
nedrysoft_pingnoo 504 B/s | 1.0 kB 00:02
nedrysoft_pingnoo-source 490 B/s | 951 B 00:01
Balíček akmod-VirtualBox-6.1.30-1.fc35.x86_64 je již nainstalován.
Balíček kernel-devel-5.15.14-200.fc35.x86_64 je již nainstalován.
Závislosti vyřešeny.
Není co dělat.
Hotovo!

[root@pleione rna]# systemctl status vboxdrv.service
× vboxdrv.service - Linux kernel module init script
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vboxdrv.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 17:44:15 CET; 20min ago
Process: 3206 ExecStart=/sbin/modprobe vboxdrv (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 3206 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 2ms

led 18 17:44:15 pleione systemd[1]: Starting Linux kernel module init script…
led 18 17:44:15 pleione modprobe[3206]: modprobe: FATAL: Module vboxdrv not found in directory /lib/modules/5.15.14-200.fc35.x86_64
led 18 17:44:15 pleione systemd[1]: vboxdrv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
led 18 17:44:15 pleione systemd[1]: vboxdrv.service: Failed with result ‘exit-code’.
led 18 17:44:15 pleione systemd[1]: Failed to start Linux kernel module init script.

Přeinstaloval jsem celou Fedoru, ale ten VirtualBox stále nejde.
Je to nainstalované podle tohoto návodu:

ale když ho zkusím pustit, tak napíše:

Could not find VirtualBox installation. Please reinstall.

Já to sice nemám rád, ale když není zbytí, používám:
[root@localhost ~]# dnf list VirtualBox
Last metadata expiration check: 2:13:24 ago on Wed 02 Feb 2022 08:40:40 CET.
Installed Packages
VirtualBox.x86_64 6.1.32-2.fc35 @rpmfusion-free-updates
Prostě z repozitáře rpmfusion to normálně funguje.