Overburn

Používám stále CD a DVD média, protože mně umožňují archivovat si věci a přehledně to popisovat, což se mi s kartami nedaří. Na těchto mediích časem nahrávky v mp3 přeskakují jako na starých LP deskách. Spousta zařízení s CD mechanikou přehrává skladby ve formátu MP3.
Radio Retro českého rozhlasu vysílá 28 hodinové bloky unikátních nahrávek z archivu. Jeden takový blok nevejde na obyčejné 80 minutové CD ani ve formátu 64kb, velikost je cca 806MB na disku. Po převedení do ISO je velikost 769MB, což se na 800MB cd například od firmy Verbatime bez problémů vejde.
Zde je pro zájemce popis, jak to dělám v terminálu fedory 29:

wodim -help
wodim --devices
test:
wodim -v -dummy -overburn -sao -eject dev=/dev/sdx xfburn.iso
naostro:
wodim -v -overburn -sao -eject dev=/dev/sdx xfburn.iso

K tomu jen tato vysvětlení: Příkazem wodim --devices zjistíte, jaké označení má CD či DVD mechanika ve vašem systému a soubor xfburn.iso si předem připravíte v aplikaci xfburn.

No a nakonec připojuji výpis dummy běhu na mém starém počítači s fedorou 27 , podobně to funguje i na novém s fedorou 29 a DVD mechanikou ASUS (log nemám):

[user@localhost tmp]$ wodim -v -dummy -overburn -sao -ignsize -eject dev=/dev/sr0 retro1990.iso
TOC Type: 1 = CD-ROM
wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
scsidev: ‘/dev/sr0’
devname: ‘/dev/sr0’
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.11
SCSI buffer size: 64512
Device type : Removable CD-ROM
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'LITE-ON ’
Identification : 'CD R LH52R1P ’
Revision : ‘XL13’
Device seems to be: Generic mmc CD-RW.
Current: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0009 (CD-R) (current)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE FORCESPEED
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 895488 = 874 KB
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
FIFO size : 4194304 = 4096 KB
Track 01: data 769 MB
Total size: 883 MB (87:30.12) = 393759 sectors
Lout start: 883 MB (87:32/09) = 393759 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
Indicated writing power: 5
Is not unrestricted
Is not erasable
Disk sub type: Medium Type A, high Beta category (A+) (3)
ATIP start of lead in: -11634 (97:26/66)
ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
Disk type: Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 3
Manufacturer: CMC Magnetics Corporation
Blocks total: 359849 Blocks current: 359849 Blocks remaining: -33910
wodim: WARNING: Data may not fit on current disk.
wodim: Notice: Overburning active. Trying to write more than the official disk capacity.
Forcespeed is OFF.
Speed set to 7056 KB/s
Starting to write CD/DVD at speed 40.0 in dummy SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting dummy write in 0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer … input buffer ready.
Sending CUE sheet…
Writing pregap for track 1 at -150
Starting new track at sector: 0
Track 01: 769 of 769 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 45.0x.
Track 01: Total bytes read/written: 806418432/806418432 (393759 sectors).
Writing time: 180.701s
Average write speed 29.1x.
Min drive buffer fill was 90%
Fixating…
WARNING: Some drives don’t like fixation in dummy mode.
Fixating time: 2.199s
BURN-Free was never needed.
wodim: fifo had 12702 puts and 12702 gets.
wodim: fifo was 0 times empty and 8234 times full, min fill was 93%.

1 Like