OpenVPN / nm-dispatcher blokován Selinux?

Zdravím,

na Fedora 36 chci při připojení OpenVPN klienta zablokovat IPv6 a při odpojení zase povolit. Spojení mám vytvořené v NetworkManageru a používám skript pro nm-dispatcher (/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99vpn-ip6-switch)

INTERFACE="$1"
ACTION="$2"

case $ACTION in
  vpn-up)
  sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
  ;;

  vpn-down)
  sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0
  ;;
esac

exit 0

V Ubuntu 22.04 mi toto řešení funguje. Ve Fedoře jsem objevil v logu:

nm-dispatcher[86717]: req:1 'vpn-pre-up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up>
nm-dispatcher[86717]: req:2 'pre-up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d”:>
nm-dispatcher[86717]: req:3 'vpn-up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
nm-dispatcher[86717]: req:4 'up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied

A pomocí “sudo ausearch -m AVC,USER_AVC,SELINUX_ERR -ts recent” spoustu:

time->Fri Apr 22 11:56:28 2022
type=AVC msg=audit(1650621388.531:1437): avc: denied { execute } for pid=85336 comm="nm-dispatcher" name="99vpn-ipv6-switch" dev="dm-0" ino=303867 scontext=system_u:system_r:NetworkManager_dispatcher_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=1
----
time->Fri Apr 22 11:56:28 2022
type=AVC msg=audit(1650621388.531:1438): avc: denied { read open } for pid=85336 comm="nm-dispatcher" path="/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99vpn-ipv6-switch" dev="dm-0" ino=303867 scontext=system_u:system_r:NetworkManager_dispatcher_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=1
----
time->Fri Apr 22 11:56:28 2022
type=AVC msg=audit(1650621388.531:1439): avc: denied { execute_no_trans } for pid=85336 comm="nm-dispatcher" path="/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99vpn-ipv6-switch" dev="dm-0" ino=303867 scontext=system_u:system_r:NetworkManager_dispatcher_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=1
----
time->Fri Apr 22 11:56:28 2022
type=AVC msg=audit(1650621388.532:1440): avc: denied { ioctl } for pid=85336 comm="99vpn-ipv6-swit" path="/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99vpn-ipv6-switch" dev="dm-0" ino=303867 ioctlcmd=0x5401 scontext=system_u:system_r:NetworkManager_dispatcher_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file permissive=1
----
time->Fri Apr 22 11:56:28 2022
type=AVC msg=audit(1650621388.532:1441): avc: denied { search } for pid=85337 comm="sysctl" name="net" dev="proc" ino=20580 scontext=system_u:system_r:NetworkManager_dispatcher_t:s0 tcontext=system_u:object_r:sysctl_net_t:s0 tclass=dir permissive=1
----
time->Fri Apr 22 11:56:28 2022
type=AVC msg=audit(1650621388.532:1442): avc: denied { getattr } for pid=85337 comm="sysctl" path="/proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6" dev="proc" ino=698585 scontext=system_u:system_r:NetworkManager_dispatcher_t:s0 tcontext=system_u:object_r:sysctl_net_t:s0 tclass=file permissive=1
----
time->Fri Apr 22 11:56:28 2022
type=AVC msg=audit(1650621388.532:1443): avc: denied { write } for pid=85337 comm="sysctl" name="disable_ipv6" dev="proc" ino=698585 scontext=system_u:system_r:NetworkManager_dispatcher_t:s0 tcontext=system_u:object_r:sysctl_net_t:s0 tclass=file permissive=1
----
time->Fri Apr 22 11:56:28 2022
type=AVC msg=audit(1650621388.532:1444): avc: denied { open } for pid=85337 comm="sysctl" path="/proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6" dev="proc" ino=698585 scontext=system_u:system_r:NetworkManager_dispatcher_t:s0 tcontext=system_u:object_r:sysctl_net_t:s0 tclass=file permissive=1

Po nějakém gůglení jsem objevil, že dispatcher by měl obsahovat attribut (nebo jak se to jmenuje) NetworkManager_dispatcher_script_t, což má:

$ ls -Z
system_u:object_r:NetworkManager_dispatcher_script_t:s0 no-wait.d
system_u:object_r:NetworkManager_dispatcher_script_t:s0 pre-up.d
system_u:object_r:NetworkManager_dispatcher_script_t:s0 pre-down.d
unconfined_u:object_r:NetworkManager_dispatcher_script_t:s0 99vpn-ipv6-switch
``

Jak přemluvím Selinux, ať ten můj skript nechá na pokoji?

Mám selinux povolený, ale překvapivě (viz ‘unlabeled’) vidím u sebe tyto hodnoty (F36 - Silverblue):

$ ls -Z /etc/NetworkManager/dispatcher.d/
system_u:object_r:unlabeled_t:s0 no-wait.d
system_u:object_r:unlabeled_t:s0 pre-up.d
system_u:object_r:unlabeled_t:s0 pre-down.d

Doporučuji ještě zkusit opravit selinux context na tom souboru pomocí:

$ sudo restorecon -FvvR /etc/NetworkManager/dispatcher.d/99vpn-ip6-switch

Provedeno

$ sudo restorecon -FvvR /etc/NetworkManager/dispatcher.d/99vpn-ipv6-switch 
Relabeled /etc/NetworkManager/dispatcher.d/99vpn-ipv6-switch from unconfined_u:object_r:NetworkManager_dispatcher_script_t:s0 to system_u:object_r:NetworkManager_dispatcher_script_t:s0

$ ls -Z
system_u:object_r:NetworkManager_dispatcher_script_t:s0 no-wait.d  system_u:object_r:NetworkManager_dispatcher_script_t:s0 pre-up.d
system_u:object_r:NetworkManager_dispatcher_script_t:s0 pre-down.d system_u:object_r:NetworkManager_dispatcher_script_t:s0 99vpn-ipv6-switch

Pořád blokováno.

Tak oprava, v ausearch nejsou aktuální zprávy o blokování, nicméně dispatcher scripty pořád nejsou spouštěny. Navíc iniciace spojení nestabilní. Někdy naběhne, někd ne. Při úspěšné aktivaci výpis journalctl:

dub 24 09:20:09 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784809.4652] vpn[0x5555bb1820b0,1d17b550-2a40-447b-986d-2b3e842d6640,"VPN"]: starting openvpn
dub 24 09:20:09 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784809.4660] audit: op="connection-activate" uuid="1d17b550-2a40-447b-986d-2b3e842d6640" name="VPN" pid=2582 uid=1000 result="success"
dub 24 09:20:09 fedora nm-openvpn[197971]: --cipher is not set. Previous OpenVPN version defaulted to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in this case. If you need this fallback please add '--data-ciphers-fallback BF-CBC' to your configuration and/or add BF-CBC to --data-ciphers.
dub 24 09:20:09 fedora nm-openvpn[197971]: OpenVPN 2.5.6 x86_64-redhat-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Mar 16 2022
dub 24 09:20:09 fedora nm-openvpn[197971]: library versions: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022, LZO 2.10
dub 24 09:20:09 fedora nm-openvpn[197971]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
dub 24 09:20:09 fedora nm-openvpn[197971]: TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]178.255.173.211:1194
dub 24 09:20:09 fedora nm-openvpn[197971]: UDP link local: (not bound)
dub 24 09:20:09 fedora nm-openvpn[197971]: UDP link remote: [AF_INET]178.255.173.211:1194
dub 24 09:20:09 fedora nm-openvpn[197971]: NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
dub 24 09:20:09 fedora nm-openvpn[197971]: [turris] Peer Connection Initiated with [AF_INET]178.255.173.211:1194
dub 24 09:20:11 fedora nm-openvpn[197971]: TUN/TAP device tun_turris opened
dub 24 09:20:11 fedora nm-openvpn[197971]: /usr/libexec/nm-openvpn-service-openvpn-helper --debug 0 197967 --bus-name org.freedesktop.NetworkManager.openvpn.Connection_2 --tun -- tun_turris 1500 1552 xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0 init
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1047] manager: (tun_turris): new Tun device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/5)
dub 24 09:20:11 fedora systemd-udevd[197979]: Using default interface naming scheme 'v250'.
dub 24 09:20:11 fedora nm-openvpn[197971]: GID set to nm-openvpn
dub 24 09:20:11 fedora nm-openvpn[197971]: UID set to nm-openvpn
dub 24 09:20:11 fedora nm-openvpn[197971]: Initialization Sequence Completed
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1170] device (tun_turris): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1181] device (tun_turris): state change: unavailable -> disconnected (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1186] device (tun_turris): Activation: starting connection 'tun_turris' (0f266041-db88-4afd-b581-95c33d26ec67)
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1201] device (tun_turris): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1203] device (tun_turris): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1205] device (tun_turris): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1216] device (tun_turris): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:20:11 fedora systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
dub 24 09:20:11 fedora systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
dub 24 09:20:11 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatcher comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:20:11 fedora nm-dispatcher[197990]: req:1 'vpn-pre-up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d”: Permission denied
dub 24 09:20:11 fedora nm-dispatcher[197990]: req:2 'pre-up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d”: Permission denied
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1297] policy: set 'VPN' (tun_turris) as default for IPv4 routing and DNS
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1311] device (tun_turris): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1313] device (tun_turris): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:20:11 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650784811.1316] device (tun_turris): Activation: successful, device activated.
dub 24 09:20:11 fedora nm-dispatcher[197990]: req:3 'vpn-up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:20:11 fedora systemd-resolved[1572]: wlo1: Bus client set default route setting: no
dub 24 09:20:11 fedora systemd-resolved[1572]: wlo1: Bus client reset DNS server list.
dub 24 09:20:11 fedora nm-dispatcher[197990]: req:4 'up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:20:11 fedora systemd-resolved[1572]: tun_turris: Bus client set default route setting: yes
dub 24 09:20:11 fedora systemd-resolved[1572]: tun_turris: Bus client set DNS server list to: 10.111.111.1
dub 24 09:20:11 fedora systemd[1]: iscsi.service: Unit cannot be reloaded because it is inactive.
dub 24 09:20:11 fedora systemd[1]: iscsi.service: Unit cannot be reloaded because it is inactive.
dub 24 09:20:13 fedora systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
dub 24 09:20:13 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:20:13 fedora audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
dub 24 09:20:13 fedora audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
dub 24 09:20:21 fedora systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
dub 24 09:20:21 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatcher comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'

A při core dump Network-Manageru:

dub 24 08:59:59 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783599.8648] audit: op="connection-activate" uuid="1d17b550-2a40-447b-986d-2b3e842d6640" name="VPN" pid=2582 uid=1000 result="success"
dub 24 08:59:59 fedora nm-openvpn[192076]: --cipher is not set. Previous OpenVPN version defaulted to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in this case. If you need this fallback please add '--data-ciphers-fallback BF-CBC' to your configuration and/or add BF-CBC to --data-ciphers.
dub 24 08:59:59 fedora nm-openvpn[192076]: OpenVPN 2.5.6 x86_64-redhat-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Mar 16 2022
dub 24 08:59:59 fedora nm-openvpn[192076]: library versions: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022, LZO 2.10
dub 24 08:59:59 fedora nm-openvpn[192076]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
dub 24 08:59:59 fedora nm-openvpn[192076]: TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]178.255.173.211:1194
dub 24 08:59:59 fedora nm-openvpn[192076]: UDP link local: (not bound)
dub 24 08:59:59 fedora nm-openvpn[192076]: UDP link remote: [AF_INET]178.255.173.211:1194
dub 24 08:59:59 fedora nm-openvpn[192076]: NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
dub 24 09:00:00 fedora nm-openvpn[192076]: [turris] Peer Connection Initiated with [AF_INET]178.255.173.211:1194
dub 24 09:00:01 fedora nm-openvpn[192076]: TUN/TAP device tun_turris opened
dub 24 09:00:01 fedora nm-openvpn[192076]: /usr/libexec/nm-openvpn-service-openvpn-helper --debug 0 192072 --bus-name org.freedesktop.NetworkManager.openvpn.Connection_3 --tun -- tun_turris 1500 1552 xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0 init
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.5850] manager: (tun_turris): new Tun device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/6)
dub 24 09:00:01 fedora systemd-udevd[192085]: Using default interface naming scheme 'v250'.
dub 24 09:00:01 fedora nm-openvpn[192076]: GID set to nm-openvpn
dub 24 09:00:01 fedora nm-openvpn[192076]: UID set to nm-openvpn
dub 24 09:00:01 fedora nm-openvpn[192076]: Initialization Sequence Completed
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6020] device (tun_turris): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6026] device (tun_turris): state change: unavailable -> disconnected (reason 'connection-assumed', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6036] device (tun_turris): Activation: starting connection 'tun_turris' (676d1b9d-4468-479c-a306-8fa80e52eb11)
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6063] device (tun_turris): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6066] device (tun_turris): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6073] device (tun_turris): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:01 fedora systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service...
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6077] device (tun_turris): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:01 fedora systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service.
dub 24 09:00:01 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatcher comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:00:01 fedora nm-dispatcher[192096]: req:1 'vpn-pre-up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d”: Permission denied
dub 24 09:00:01 fedora nm-dispatcher[192096]: req:2 'pre-up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d”: Permission denied
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6174] policy: set 'VPN' (tun_turris) as default for IPv4 routing and DNS
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6193] device (tun_turris): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6195] device (tun_turris): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:01 fedora NetworkManager[190204]: <info> [1650783601.6199] device (tun_turris): Activation: successful, device activated.
dub 24 09:00:01 fedora nm-dispatcher[192096]: req:3 'vpn-up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:00:01 fedora systemd-resolved[1572]: wlo1: Bus client set default route setting: no
dub 24 09:00:01 fedora nm-dispatcher[192096]: req:4 'up' [tun_turris]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:00:01 fedora systemd-resolved[1572]: wlo1: Bus client reset DNS server list.
dub 24 09:00:01 fedora systemd-resolved[1572]: tun_turris: Bus client set default route setting: yes
dub 24 09:00:01 fedora systemd-resolved[1572]: tun_turris: Bus client set DNS server list to: 10.111.111.1
dub 24 09:00:01 fedora systemd[1]: iscsi.service: Unit cannot be reloaded because it is inactive.
dub 24 09:00:01 fedora audit[190204]: ANOM_ABEND auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:NetworkManager_t:s0 pid=190204 comm="NetworkManager" exe="/usr/sbin/NetworkManager" sig=11 res=1
dub 24 09:00:01 fedora kernel: NetworkManager[190204]: segfault at 0 ip 000055af266da2a7 sp 00007fff7b6ccdb0 error 6 in NetworkManager[55af265ce000+252000]
dub 24 09:00:01 fedora kernel: Code: 00 00 90 41 56 41 55 41 54 49 89 d4 55 89 f5 53 48 8b 47 08 48 89 fb 48 8b 17 4c 8b 77 10 48 c7 47 10 00 00 00 00 48 89 42 08 <48> 89 10 48 8b 7f 58 48 85 ff 0f 84 99 00 00 00 31 d2 be 2b 4e 00
dub 24 09:00:01 fedora systemd[1]: iscsi.service: Unit cannot be reloaded because it is inactive.
dub 24 09:00:01 fedora audit: BPF prog-id=221 op=LOAD
dub 24 09:00:01 fedora audit: BPF prog-id=222 op=LOAD
dub 24 09:00:01 fedora audit: BPF prog-id=223 op=LOAD
dub 24 09:00:01 fedora systemd[1]: Started systemd-coredump@2-192108-0.service - Process Core Dump (PID 192108/UID 0).
dub 24 09:00:01 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-coredump@2-192108-0 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:00:01 fedora [192117]: [164B blob data]
dub 24 09:00:01 fedora systemd-coredump[192115]: Process 190204 (NetworkManager) of user 0 dumped core.
                         
                         Module linux-vdso.so.1 with build-id 1be9a4a113c22b24e0ff29bd8645b863d7ad8c45
                         Module libm.so.6 with build-id 2c5afe11116cc85e21a8d87e6f52a481efefa1d1
                         Module libnss_resolve.so.2 with build-id 24eb693389d2fadb98e93c9456d656586d354488
                         Metadata for module libnss_resolve.so.2 owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "systemd",
                             "version" : "250.3-8.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libnss_mdns4_minimal.so.2 with build-id fe461d55e34f82892fff98869493b1faba410e52
                         Metadata for module libnss_mdns4_minimal.so.2 owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "nss-mdns",
                             "version" : "0.15.1-5.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libnss_myhostname.so.2 with build-id 703bc33d589c807dd4ea672c691b741092fb913c
                         Metadata for module libnss_myhostname.so.2 owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "systemd",
                             "version" : "250.3-8.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libnm-device-plugin-wifi.so with build-id 4af0c5bf72bc29494d77b1ecf9514cb6612bb9fb
                         Metadata for module libnm-device-plugin-wifi.so owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "NetworkManager",
                             "version" : "1.37.90-1.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libdbus-1.so.3 with build-id 180fe9c567fe8c90bdbe2a2c9316ef745621e4b2
                         Metadata for module libdbus-1.so.3 owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "dbus",
                             "version" : "1.14.0-1.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libjansson.so.4 with build-id 010af6973aaad1eeae9a500bbab83738aa22fbbe
                         Metadata for module libjansson.so.4 owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "jansson",
                             "version" : "2.13.1-4.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libteamdctl.so.0 with build-id 3e0a27f81f0ce295b66274c069aa60d2ff8dd669
                         Metadata for module libteamdctl.so.0 owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "libteam",
                             "version" : "1.31-5.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libnm-device-plugin-team.so with build-id 2648e0e8b0a3c4d3f449d1092e7bea75a9697eb1
                         Metadata for module libnm-device-plugin-team.so owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "NetworkManager",
                             "version" : "1.37.90-1.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libnm-device-plugin-wwan.so with build-id f53c21fd19541cdbb046156f84cebca2b625f06f
                         Metadata for module libnm-device-plugin-wwan.so owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "NetworkManager",
                             "version" : "1.37.90-1.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libmm-glib.so.0 with build-id bfd8f91c21f745505dbd043fc7b39cabd8baa464
                         Metadata for module libmm-glib.so.0 owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "ModemManager",
                             "version" : "1.18.6-1.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libnm-wwan.so with build-id 206840f7f73fc1268351d2f33c5e9d912fa6aff6
                         Metadata for module libnm-wwan.so owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "NetworkManager",
                             "version" : "1.37.90-1.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libbluetooth.so.3 with build-id d62a2fc155464aec87996ae84c45abae05bc4d3e
                         Metadata for module libbluetooth.so.3 owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "bluez",
                             "version" : "5.64-1.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libnm-device-plugin-bluetooth.so with build-id a274132303d8fc6bb830f85005402b81d3091efc
                         Metadata for module libnm-device-plugin-bluetooth.so owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "NetworkManager",
                             "version" : "1.37.90-1.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libnm-device-plugin-adsl.so with build-id 01ea6ce2643a6ad95ab6ee6dbfa8b1f4c4a5e23d
                         Metadata for module libnm-device-plugin-adsl.so owned by FDO found: {
                             "type" : "rpm",
                             "name" : "NetworkManager",
                             "version" : "1.37.90-1.fc36",
                             "architecture" : "x86_64",
                             "osCpe" : "cpe:/o:fedoraproject:fedora:36"
                         }
                         
                         Module libcrypt.so.2 with build-id 9924d3a82ca8fa6b94bc574a6520bcf84ccf831f
                         Stack trace of thread 190204:
                         #0 0x000055af266da2a7 cb_data_complete (NetworkManager + 0x1472a7)
                         #1 0x000055af266db453 system_resolver_resolve_cb (NetworkManager + 0x148453)
                         #2 0x00007f60729f2caa g_task_return_now (libgio-2.0.so.0 + 0xb1caa)
                         #3 0x00007f60729f2ced complete_in_idle_cb (libgio-2.0.so.0 + 0xb1ced)
                         #4 0x00007f60727f046b g_idle_dispatch (libglib-2.0.so.0 + 0x5146b)
                         #5 0x00007f60727f3f4f g_main_context_dispatch (libglib-2.0.so.0 + 0x54f4f)
                         #6 0x00007f6072849168 g_main_context_iterate.constprop.0 (libglib-2.0.so.0 + 0xaa168)
                         #7 0x00007f60727f366f g_main_loop_run (libglib-2.0.so.0 + 0x5466f)
                         #8 0x000055af265e6869 main (NetworkManager + 0x53869)
                         #9 0x00007f60725a8590 __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2d590)
                         #10 0x00007f60725a8649 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2d649)
                         #11 0x000055af265e6fc5 _start (NetworkManager + 0x53fc5)
                         
                         Stack trace of thread 190209:
                         #0 0x00007f6072a43654 g_dbus_connection_get_type (libgio-2.0.so.0 + 0x102654)
                         #1 0x00007f6072a44ff3 on_worker_message_about_to_be_sent (libgio-2.0.so.0 + 0x103ff3)
                         #2 0x00007f6072a5e985 continue_writing (libgio-2.0.so.0 + 0x11d985)
                         #3 0x00007f6072a5ec91 continue_writing_in_idle_cb (libgio-2.0.so.0 + 0x11dc91)
                         #4 0x00007f60727f046b g_idle_dispatch (libglib-2.0.so.0 + 0x5146b)
                         #5 0x00007f60727f3f4f g_main_context_dispatch (libglib-2.0.so.0 + 0x54f4f)
                         #6 0x00007f6072849168 g_main_context_iterate.constprop.0 (libglib-2.0.so.0 + 0xaa168)
                         #7 0x00007f60727f366f g_main_loop_run (libglib-2.0.so.0 + 0x5466f)
                         #8 0x00007f6072a5563a gdbus_shared_thread_func.lto_priv.0 (libgio-2.0.so.0 + 0x11463a)
                         #9 0x00007f607281e172 g_thread_proxy (libglib-2.0.so.0 + 0x7f172)
                         #10 0x00007f607260c017 start_thread (libc.so.6 + 0x91017)
                         #11 0x00007f60726916d0 __clone3 (libc.so.6 + 0x1166d0)
                         
                         Stack trace of thread 192095:
                         #0 0x00007f607268a59d syscall (libc.so.6 + 0x10f59d)
                         #1 0x00007f6072844870 g_cond_wait_until (libglib-2.0.so.0 + 0xa5870)
                         #2 0x00007f60727c3ef1 g_async_queue_pop_intern_unlocked (libglib-2.0.so.0 + 0x24ef1)
                         #3 0x00007f6072820bca g_thread_pool_thread_proxy.lto_priv.0 (libglib-2.0.so.0 + 0x81bca)
                         #4 0x00007f607281e172 g_thread_proxy (libglib-2.0.so.0 + 0x7f172)
                         #5 0x00007f607260c017 start_thread (libc.so.6 + 0x91017)
                         #6 0x00007f60726916d0 __clone3 (libc.so.6 + 0x1166d0)
                         
                         Stack trace of thread 192093:
                         #0 0x00007f607268a59d syscall (libc.so.6 + 0x10f59d)
                         #1 0x00007f6072844870 g_cond_wait_until (libglib-2.0.so.0 + 0xa5870)
                         #2 0x00007f60727c3ef1 g_async_queue_pop_intern_unlocked (libglib-2.0.so.0 + 0x24ef1)
                         #3 0x00007f6072820bca g_thread_pool_thread_proxy.lto_priv.0 (libglib-2.0.so.0 + 0x81bca)
                         #4 0x00007f607281e172 g_thread_proxy (libglib-2.0.so.0 + 0x7f172)
                         #5 0x00007f607260c017 start_thread (libc.so.6 + 0x91017)
                         #6 0x00007f60726916d0 __clone3 (libc.so.6 + 0x1166d0)
                         
                         Stack trace of thread 192092:
                         #0 0x00007f607268a59d syscall (libc.so.6 + 0x10f59d)
                         #1 0x00007f6072844870 g_cond_wait_until (libglib-2.0.so.0 + 0xa5870)
                         #2 0x00007f60727c3ef1 g_async_queue_pop_intern_unlocked (libglib-2.0.so.0 + 0x24ef1)
                         #3 0x00007f6072820bca g_thread_pool_thread_proxy.lto_priv.0 (libglib-2.0.so.0 + 0x81bca)
                         #4 0x00007f607281e172 g_thread_proxy (libglib-2.0.so.0 + 0x7f172)
                         #5 0x00007f607260c017 start_thread (libc.so.6 + 0x91017)
                         #6 0x00007f60726916d0 __clone3 (libc.so.6 + 0x1166d0)
                         
                         Stack trace of thread 192094:
                         #0 0x00007f607268a59d syscall (libc.so.6 + 0x10f59d)
                         #1 0x00007f6072844870 g_cond_wait_until (libglib-2.0.so.0 + 0xa5870)
                         #2 0x00007f60727c3ef1 g_async_queue_pop_intern_unlocked (libglib-2.0.so.0 + 0x24ef1)
                         #3 0x00007f6072820bca g_thread_pool_thread_proxy.lto_priv.0 (libglib-2.0.so.0 + 0x81bca)
                         #4 0x00007f607281e172 g_thread_proxy (libglib-2.0.so.0 + 0x7f172)
                         #5 0x00007f607260c017 start_thread (libc.so.6 + 0x91017)
                         #6 0x00007f60726916d0 __clone3 (libc.so.6 + 0x1166d0)
                         
                         Stack trace of thread 190208:
                         #0 0x00007f6072684e8f __poll (libc.so.6 + 0x109e8f)
                         #1 0x00007f60728490dd g_main_context_iterate.constprop.0 (libglib-2.0.so.0 + 0xaa0dd)
                         #2 0x00007f60727f18e0 g_main_context_iteration (libglib-2.0.so.0 + 0x528e0)
                         #3 0x00007f60727f1931 glib_worker_main (libglib-2.0.so.0 + 0x52931)
                         #4 0x00007f607281e172 g_thread_proxy (libglib-2.0.so.0 + 0x7f172)
                         #5 0x00007f607260c017 start_thread (libc.so.6 + 0x91017)
                         #6 0x00007f60726916d0 __clone3 (libc.so.6 + 0x1166d0)
                         ELF object binary architecture: AMD x86-64
dub 24 09:00:01 fedora systemd[1]: systemd-coredump@2-192108-0.service: Deactivated successfully.
dub 24 09:00:01 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-coredump@2-192108-0 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:00:01 fedora systemd[1]: NetworkManager.service: Main process exited, code=dumped, status=11/SEGV
dub 24 09:00:01 fedora systemd[1]: NetworkManager.service: Failed with result 'core-dump'.
dub 24 09:00:01 fedora systemd[1]: NetworkManager.service: Unit process 192072 (nm-openvpn-serv) remains running after unit stopped.
dub 24 09:00:01 fedora systemd[1]: NetworkManager.service: Unit process 192076 (openvpn) remains running after unit stopped.
dub 24 09:00:01 fedora nm-openvpn[192076]: event_wait : Interrupted system call (code=4)
dub 24 09:00:01 fedora nm-openvpn[192076]: SIGTERM received, sending exit notification to peer
dub 24 09:00:01 fedora gnome-shell[2582]: Removing a network device that was not added
dub 24 09:00:01 fedora gnome-shell[2582]: Removing a network device that was not added
dub 24 09:00:01 fedora gnome-shell[2582]: Removing a network device that was not added
dub 24 09:00:01 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=failed'
dub 24 09:00:01 fedora audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
dub 24 09:00:01 fedora audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
dub 24 09:00:01 fedora audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
dub 24 09:00:02 fedora nm-openvpn[192076]: net_addr_v4_del: xxx.xxx.xxx.xxx dev tun_turris
dub 24 09:00:02 fedora nm-openvpn[192076]: sitnl_send: rtnl: generic error (-1): Operation not permitted
dub 24 09:00:02 fedora nm-openvpn[192076]: Linux can't del IP from iface tun_turris
dub 24 09:00:02 fedora systemd[1]: NetworkManager.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
dub 24 09:00:02 fedora systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Deactivated successfully.
dub 24 09:00:02 fedora systemd[1]: Stopped NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
dub 24 09:00:02 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-wait-online comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:00:02 fedora systemd[1]: Stopping NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
dub 24 09:00:02 fedora nm-openvpn[192076]: SIGTERM[soft,exit-with-notification] received, process exiting

A zbytek:

dub 24 09:00:02 fedora systemd[1]: Stopped NetworkManager.service - Network Manager.
dub 24 09:00:02 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:00:02 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:00:02 fedora systemd[1]: Starting NetworkManager.service - Network Manager...
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.1788] NetworkManager (version 1.37.90-1.fc36) is starting... (after a restart)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.1791] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 20-connectivity-fedora.conf)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.1808] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
dub 24 09:00:02 fedora systemd[1]: Started NetworkManager.service - Network Manager.
dub 24 09:00:02 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:00:02 fedora systemd[1]: Starting NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online...
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.1849] manager[0x5555bb0b2020]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
dub 24 09:00:02 fedora audit: BPF prog-id=224 op=LOAD
dub 24 09:00:02 fedora audit: BPF prog-id=225 op=LOAD
dub 24 09:00:02 fedora systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
dub 24 09:00:02 fedora abrt-server[192124]: Deleting problem directory ccpp-2022-04-24-09:00:01.848624-190204 (dup of ccpp-2022-04-14-18:48:40.564126-1327)
dub 24 09:00:02 fedora systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
dub 24 09:00:02 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2312] hostname: hostname: using hostnamed
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2313] hostname: static hostname changed from (none) to "fedora"
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2316] dns-mgr[0x5555bb07f250]: init: dns=systemd-resolved rc-manager=unmanaged (auto), plugin=systemd-resolved
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2324] rfkill1: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.2/0000:03:00.0/ieee80211/phy0/rfkill1) (driver iwlwifi)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2328] manager[0x5555bb0b2020]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2328] manager[0x5555bb0b2020]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2345] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib64/NetworkManager/1.37.90-1.fc36/libnm-device-plugin-adsl.so)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2359] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib64/NetworkManager/1.37.90-1.fc36/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2360] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib64/NetworkManager/1.37.90-1.fc36/libnm-device-plugin-wwan.so)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2366] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib64/NetworkManager/1.37.90-1.fc36/libnm-device-plugin-team.so)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2368] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib64/NetworkManager/1.37.90-1.fc36/libnm-device-plugin-wifi.so)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2371] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2371] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2372] manager: Networking is enabled by state file
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2373] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
dub 24 09:00:02 fedora nm-dispatcher[192096]: req:5 'hostname': find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2400] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2400] device (lo): carrier: link connected
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2403] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2415] manager: (enp2s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2419] device (enp2s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2434] device (wlo1): driver supports Access Point (AP) mode
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2441] manager: (wlo1): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2445] device (wlo1): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Withdrawing address record for 2a02:810b:c63f:b7f0::be66 on wlo1.
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Withdrawing address record for 2a02:810b:c63f:b7f0:f1bb:4f69:1c75:5853 on wlo1.
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address 2a02:810b:c63f:b7f0:f1bb:4f69:1c75:5853.
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::3665:72d3:5d40:5a7c.
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Registering new address record for fe80::3665:72d3:5d40:5a7c on wlo1.*.
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Withdrawing address record for fe80::3665:72d3:5d40:5a7c on wlo1.
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::3665:72d3:5d40:5a7c.
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Interface wlo1.IPv6 no longer relevant for mDNS.
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Withdrawing address record for 192.168.0.175 on wlo1.
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.0.175.
dub 24 09:00:02 fedora avahi-daemon[1602]: Interface wlo1.IPv4 no longer relevant for mDNS.
dub 24 09:00:02 fedora kernel: wlo1: deauthenticating from 6c:55:e8:57:af:98 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
dub 24 09:00:02 fedora wpa_supplicant[1811]: wlo1: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=6c:55:e8:57:af:98 reason=3 locally_generated=1
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2766] device (wlo1): set-hw-addr: set MAC address to 42:A7:AB:AA:35:1D (scanning)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2916] modem-manager: ModemManager available
dub 24 09:00:02 fedora nm-dispatcher[192096]: req:6 'connectivity-change': find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2979] device (wlo1): supplicant interface state: internal-starting -> disconnected
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2980] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlo1 created
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2983] manager: (p2p-dev-wlo1): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4)
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2984] device (p2p-dev-wlo1): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2990] device (wlo1): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.2999] device (p2p-dev-wlo1): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:02 fedora chronyd[1661]: Source 2001:638:502:c015::231 offline
dub 24 09:00:02 fedora chronyd[1661]: Source 192.168.0.1 offline
dub 24 09:00:02 fedora chronyd[1661]: Source 2a03:4000:13:34f::2 offline
dub 24 09:00:02 fedora chronyd[1661]: Source 49.12.125.53 offline
dub 24 09:00:02 fedora chronyd[1661]: Can't synchronise: no selectable sources
dub 24 09:00:02 fedora chronyd[1661]: Source 2a03:4000:4e:9ed:34db:7bff:feea:4253 offline
dub 24 09:00:02 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783602.3194] agent-manager: agent[f70f567fb6c8e960,:1.79/org.gnome.Shell.NetworkAgent/1000]: agent registered
dub 24 09:00:02 fedora abrt-notification[192226]: Process 1327 (NetworkManager) crashed in cb_data_complete()
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3051] policy: auto-activating connection 'Vodafone-AF8C' (e47efc29-a645-469e-91ac-9b1cc9fb6c6d)
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3059] device (wlo1): Activation: starting connection 'Vodafone-AF8C' (e47efc29-a645-469e-91ac-9b1cc9fb6c6d)
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3061] device (wlo1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3065] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3098] device (wlo1): set-hw-addr: reset MAC address to 48:68:4A:4D:0D:4B (preserve)
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3130] device (wlo1): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3132] device (wlo1): Activation: (wifi) access point 'Vodafone-AF8C' has security, but secrets are required.
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3132] device (wlo1): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3141] device (wlo1): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3142] device (wlo1): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3143] device (wlo1): Activation: (wifi) connection 'Vodafone-AF8C' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3143] Config: added 'ssid' value 'Vodafone-AF8C'
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3144] Config: added 'scan_ssid' value '1'
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3144] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3144] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK SAE FT-SAE'
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3144] Config: added 'auth_alg' value 'OPEN'
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3144] Config: added 'psk' value '<hidden>'
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3279] device (wlo1): supplicant interface state: disconnected -> scanning
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3279] device (p2p-dev-wlo1): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
dub 24 09:00:04 fedora wpa_supplicant[1811]: wlo1: SME: Trying to authenticate with 6c:55:e8:57:af:98 (SSID='Vodafone-AF8C' freq=5240 MHz)
dub 24 09:00:04 fedora kernel: wlo1: authenticate with 6c:55:e8:57:af:98
dub 24 09:00:04 fedora kernel: wlo1: send auth to 6c:55:e8:57:af:98 (try 1/3)
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3433] device (wlo1): supplicant interface state: scanning -> authenticating
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3434] device (p2p-dev-wlo1): supplicant management interface state: scanning -> authenticating
dub 24 09:00:04 fedora wpa_supplicant[1811]: wlo1: Trying to associate with 6c:55:e8:57:af:98 (SSID='Vodafone-AF8C' freq=5240 MHz)
dub 24 09:00:04 fedora kernel: wlo1: authenticated
dub 24 09:00:04 fedora kernel: wlo1: associate with 6c:55:e8:57:af:98 (try 1/3)
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3735] device (wlo1): supplicant interface state: authenticating -> associating
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.3735] device (p2p-dev-wlo1): supplicant management interface state: authenticating -> associating
dub 24 09:00:04 fedora kernel: wlo1: RX AssocResp from 6c:55:e8:57:af:98 (capab=0x11 status=0 aid=3)
dub 24 09:00:04 fedora wpa_supplicant[1811]: wlo1: Associated with 6c:55:e8:57:af:98
dub 24 09:00:04 fedora kernel: wlo1: associated
dub 24 09:00:04 fedora wpa_supplicant[1811]: wlo1: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.4067] device (wlo1): supplicant interface state: associating -> 4way_handshake
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.4067] device (p2p-dev-wlo1): supplicant management interface state: associating -> 4way_handshake
dub 24 09:00:04 fedora wpa_supplicant[1811]: wlo1: WPA: Key negotiation completed with 6c:55:e8:57:af:98 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
dub 24 09:00:04 fedora wpa_supplicant[1811]: wlo1: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 6c:55:e8:57:af:98 completed [id=2 id_str=]
dub 24 09:00:04 fedora kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
dub 24 09:00:04 fedora kernel: wlo1: Limiting TX power to 23 (23 - 0) dBm as advertised by 6c:55:e8:57:af:98
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.4526] device (wlo1): supplicant interface state: 4way_handshake -> completed
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.4526] device (wlo1): Activation: (wifi) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Connected to wireless network "Vodafone-AF8C"
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.4527] device (p2p-dev-wlo1): supplicant management interface state: 4way_handshake -> completed
dub 24 09:00:04 fedora wpa_supplicant[1811]: wlo1: CTRL-EVENT-SIGNAL-CHANGE above=1 signal=-51 noise=9999 txrate=234000
dub 24 09:00:04 fedora wpa_supplicant[1811]: wlo1: CTRL-EVENT-SIGNAL-CHANGE above=1 signal=-51 noise=9999 txrate=234000
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.4562] device (wlo1): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.4568] dhcp4 (wlo1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
dub 24 09:00:04 fedora avahi-daemon[1602]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::3665:72d3:5d40:5a7c.
dub 24 09:00:04 fedora avahi-daemon[1602]: New relevant interface wlo1.IPv6 for mDNS.
dub 24 09:00:04 fedora avahi-daemon[1602]: Registering new address record for fe80::3665:72d3:5d40:5a7c on wlo1.*.
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.5169] dhcp4 (wlo1): state changed new lease, address=192.168.0.175
dub 24 09:00:04 fedora avahi-daemon[1602]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.0.175.
dub 24 09:00:04 fedora avahi-daemon[1602]: New relevant interface wlo1.IPv4 for mDNS.
dub 24 09:00:04 fedora avahi-daemon[1602]: Registering new address record for 192.168.0.175 on wlo1.IPv4.
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.5227] device (wlo1): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:04 fedora nm-dispatcher[192096]: req:7 'dhcp4-change' [wlo1]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:00:04 fedora nm-dispatcher[192096]: req:8 'pre-up' [wlo1]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d”: Permission denied
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.5256] device (wlo1): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.5261] device (wlo1): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.5266] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.5280] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.5282] policy: set 'Vodafone-AF8C' (wlo1) as default for IPv4 routing and DNS
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.5290] device (wlo1): Activation: successful, device activated.
dub 24 09:00:04 fedora systemd-resolved[1572]: wlo1: Bus client set default route setting: yes
dub 24 09:00:04 fedora systemd-resolved[1572]: wlo1: Bus client set DNS server list to: 192.168.0.1
dub 24 09:00:04 fedora nm-dispatcher[192096]: req:9 'up' [wlo1]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:00:04 fedora systemd[1]: iscsi.service: Unit cannot be reloaded because it is inactive.
dub 24 09:00:04 fedora chronyd[1661]: Source 49.12.125.53 online
dub 24 09:00:04 fedora nm-dispatcher[192096]: req:10 'connectivity-change': find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:00:04 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783604.6128] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
dub 24 09:00:04 fedora nm-dispatcher[192096]: req:11 'connectivity-change': find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:00:06 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783606.2953] dhcp6 (wlo1): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
dub 24 09:00:06 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783606.2965] policy: set 'Vodafone-AF8C' (wlo1) as default for IPv6 routing and DNS
dub 24 09:00:06 fedora avahi-daemon[1602]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::3665:72d3:5d40:5a7c.
dub 24 09:00:06 fedora avahi-daemon[1602]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address 2a02:810b:c63f:b7f0:f1bb:4f69:1c75:5853.
dub 24 09:00:06 fedora avahi-daemon[1602]: Registering new address record for 2a02:810b:c63f:b7f0:f1bb:4f69:1c75:5853 on wlo1.*.
dub 24 09:00:06 fedora avahi-daemon[1602]: Withdrawing address record for fe80::3665:72d3:5d40:5a7c on wlo1.
dub 24 09:00:06 fedora systemd-resolved[1572]: wlo1: Bus client set DNS server list to: 192.168.0.1, 2a02:810b:c63f:b7f0:10:18ff:fe57:af8c
dub 24 09:00:06 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783606.3150] dhcp6 (wlo1): state changed new lease, address=2a02:810b:c63f:b7f0::be66
dub 24 09:00:06 fedora avahi-daemon[1602]: Registering new address record for 2a02:810b:c63f:b7f0::be66 on wlo1.*.
dub 24 09:00:06 fedora nm-dispatcher[192096]: req:12 'dhcp6-change' [wlo1]: find-scripts: Failed to open dispatcher directory '/etc/NetworkManager/dispatcher.d': Error opening directory “/etc/NetworkManager/dispatcher.d”: Permission denied
dub 24 09:00:06 fedora chronyd[1661]: Source 2001:638:502:c015::231 online
dub 24 09:00:06 fedora chronyd[1661]: Source 2a03:4000:13:34f::2 online
dub 24 09:00:06 fedora chronyd[1661]: Source 2a03:4000:4e:9ed:34db:7bff:feea:4253 online
dub 24 09:00:07 fedora audit: BPF prog-id=226 op=LOAD
dub 24 09:00:07 fedora systemd[1]: Starting fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon...
dub 24 09:00:07 fedora systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon.
dub 24 09:00:07 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
dub 24 09:00:08 fedora NetworkManager[192188]: <info> [1650783608.2436] manager: startup complete
dub 24 09:00:08 fedora systemd[1]: Finished NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online.
dub 24 09:00:08 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-wait-online comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'