Nezobrazují se chyby v prohlížeči

Hoj,
nezobrazujou se mi chyby (PHP) v okně prohlížeče. Musím si vždy catnout /var/log/httpd/error_log. Je to dosti otravné. Nevíte co s tím?

php.ini?

http://php.net/manual/en/function.error-reporting.php
http://www.php.net/manual/en/errorfunc.configuration.php#ini.display-errors

Zkontroluj si v php.ini (hledej v /etc) jak máš nastavené display_errors a error_reporting. Ve vývojovém prosředí můžeš nastavit

display_errors = On
error_reporting = E_ALL

v produkčním prostředí display_errors vypni

Díky