Nefunkční spouštěč pro XnViewMP

F17 _64 Gnome 3.4.2
Ahoj, do svého domovského adresáře jsem rozbalil archív XnViewMP-linux-x64.tgz. Vytvořil se adresář programu XnView, který obsahuje soubor XnView - spustitelný soubor (application/x-executable). Klikem na tento soubor se program spustí.
Dále jsem podle README zkopíroval soubor ~/XnView/XnView.desktop do /usr/share/applications, čímž se vytvořil spouštěč “XnView Multi Platform” v příslušné kategorii aplikací. Problém ale je, že nespouští.

Výpis spouštěče XnView.desktop:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Terminal=0
Exec=/home/norrsken/XnView/xnview.sh
Icon=/home/norrsken/XnView/xnview.png
Type=Application
Categories=Graphics;
StartupNotify=true
Name=XnView Multi Platform
GenericName=XnViewMP

Výpis /home/norrsken/XnView/xnview.sh:
#!/bin/sh
dirname="$(dirname “$(readlink -e “$0”)”)"
export LD_LIBRARY_PATH="$dirname"/lib
export QT_PLUGIN_PATH="$dirname"/lib
“$dirname”/XnView “$@”

Co je blbě? Díky.

A pustist terminal a do nej zadas /home/norrsken/XnView/xnview.sh tak se stane co?

Stane se toto:

[norrsken@norrsken ~]$ /home/norrsken/XnView/xnview.sh
/home/norrsken/XnView/XnView: error while loading shared libraries: libpng12.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

Víc se mi líbí toto :slight_smile:

[norrsken@norrsken ~]$ /home/norrsken/XnView/XnView
XNVIEW restoreGeometry before : 640 480
XNVIEW restoreGeometry after : 1129 620
QMetaObject::invokeMethod: No such method MyTabBar::layoutTabs()
w.init
XNVIEW SIZE 1129 620

########### BrowserWindow :: BrowserWindow

MENU install : 12362c0
ThumbLoaderThread :: stop()

ThumbLoaderThread :: stop() ok

QLayout: Attempting to add QLayout “” to QWidget “”, which already has a layout
QLayout: Attempting to add QLayout “” to QWidget “”, which already has a layout
QLayout: Attempting to add QLayout “” to QWidget “”, which already has a layout
########### BrowserWindow :: ok create (640 480)
BrowserWindow :: changeVisibility()
BrowserWindow :: updateMenu()
SIZE : 0 91 (-1)
SIZE : 0 43 (-1)
SIZE : 0 115 (-1)
SIZE : 0 67 (-1)
SIZE : 0 115 (-1)
SIZE : 0 67 (-1)
BrowserWindow :: changeVisibility()
BrowserWindow :: updateMenu()
BrowserWindow :: changeVisibility()
BrowserWindow :: updateMenu()
########### BrowserWindow :: restoreState (1129 620)
BrowserWindow :: restoreState => 1129 620
=> 867 493
BrowserWindow :: restoreState ok => 867 493
XNVIEW SIZE ok
XNVIEW 1 ok

XNVIEW RESIZE : 1129 620

MyTabWidget :: resizeEvent : 1129 620

BROWSER RESIZE: 950 575

MyBitmapView (1456e40) :: resizeEvent 493 240

SIZE : 0 115 (-1)
SIZE : 0 67 (-1)
SIZE : 0 115 (-1)
SIZE : 0 67 (-1)

MyBitmapView (1456e40) :: resizeEvent 586 240

BROWSER RESIZE: 1129 586

XNVIEW 2 ok
w.start

BrowserWindow :: onStart go

########### BrowserWindow :: restoreState (1129 586)
BrowserWindow :: restoreState => 1129 586
=> 867 219

MyBitmapView (1456e40) :: resizeEvent 587 240

BrowserWindow :: restoreState ok => 867 219

BrowserWindow :: onStart

BrowserWindow :: onStart 2
setPathname <//home/norrsken/Obr�zky/2013-01-13/>
ThumbLoaderThread :: stop()

ThumbLoaderThread :: stop() ok

OPEN FOLDER

OPEN FOLDER ok

updateLabels

updateLabels ok

ThumbLoaderThread :: stop()

ThumbLoaderThread :: stop() ok

MyDirModelThread :: run

OPEN FOLDER done

ThumbLoaderThread :: stop()

ThumbLoaderThread :: stop() ok

ThumbLoaderThread :: setFileList(4)

ThumbLoaderThread :: setFileList() wait

######ThumbLoaderThread :: run : 12acf30
######ThumbLoaderThread :: forever : 12acf30

ThumbLoaderThread :: setFileList() after wait

ThumbLoaderThread :: stop()

ThumbLoaderThread :: stop() ok

ThumbLoaderThread :: setFileList ok

BrowserWindow :: updateMenu()

BrowserWindow :: finish

######ThumbLoaderThread :: forever 2 : 12acf30
######ThumbLoaderThread :: start : 3
ThumbLoaderThread => 1 (-1 -1) <IMG_0003.JPG>

onChildrenChecked 15
onChildrenChecked 14
onChildrenChecked 0 <2013-01-13>
onChildrenChecked 12 <?ablony>
onChildrenChecked 10
onChildrenChecked 9 <Ve?ejn�>
onChildrenChecked 8 <Sta?en�>
onChildrenChecked 7
onChildrenChecked 6
onChildrenChecked 4
onChildrenChecked 3
onChildrenChecked 1
onChildrenChecked 0 <lost+found>
onChildrenChecked 12
onChildrenChecked 8
onChildrenChecked 7 <lost+found>

ThumbLoaderThread :: setFirstItemToLoad

ThumbLoaderThread :: setFirstItemToLoad ok

DB (18) : 876986 876986
ThumbLoaderThread - LOADED from DB (18)
ThumbLoaderThread - loadThumb from DB (18 - IMG_0003.JPG)
101 Unregistered schema namespace URI
ThumbLoaderThread => 2 (0 -1) <IMG_0005.JPG>
ThumbLoader :: thumbLoaded 1
DB (19) : 1042277 1042277
ThumbLoaderThread - LOADED from DB (19)
ThumbLoaderThread - loadThumb from DB (19 - IMG_0005.JPG)
101 Unregistered schema namespace URI
ThumbLoaderThread => 3 (0 -1) <IMG_0006.JPG>
DB (20) : 885266 885266
ThumbLoaderThread - LOADED from DB (20)
ThumbLoaderThread - loadThumb from DB (20 - IMG_0006.JPG)
101 Unregistered schema namespace URI
######ThumbLoaderThread :: forever : 12acf30
ThumbLoader :: thumbLoaded 2
ThumbLoader :: thumbLoaded 3
BrowserWindow :: updateMenu()

onChildrenChecked 0

Takze zahada vyresena ze? Ten .sh si nastavi promene prostredi s cestami ke knihovnam na svuj adresar. Zatimco kdyz pustis rovnou binarku, tak se pouziji systemove. Tzn. /home/norrsken/XnView bud neobsahuje adresare lib, nebo tento neobsahuje soubor libpng12.so.0 atd. Takze si bud uprav spoustec a nepouzivej ten .sh nebo ten .sh oprav tak aby nehledal knihovny kde nejsou.

Díky, Adame!