Nedaří se mi změnit parametry grub2 ve Fedoře 20 [vyřešené]

Dobrý den,

nainstaloval jsem Fedoru 20 a potřeboval bych do parametru v grubu přidat acpi_backlight=vendor aby mi to nedetekovalo podsviceni monitoru na desktopu. Taky bych si rád změnil parametr GRUB_TIMEOUT na 0.

Postupoval jsem podle návodů na internetu:

 1. sudo gedit /etc/default/grub
 2. provést změny a uložit
 3. sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Po restartu je ale vše při starém. A přitom výstup sudo cat /boot/grub2/grub.cfg mi vypíše :

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub2-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="${saved_entry}"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}

function load_video {
 if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

terminal_output console
set timeout=0
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Fedora, with Linux 3.14.6-200.fc20.x86_64' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.14.6-200.fc20.x86_64-advanced-88dd5cee-4e68-43e2-9985-a47c5fc03804' {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt2'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2 8e55a990-10f7-49d2-8801-c129777644bb
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8e55a990-10f7-49d2-8801-c129777644bb
	fi
	linuxefi /vmlinuz-3.14.6-200.fc20.x86_64 root=/dev/mapper/fedora-Linux ro rd.lvm.lv=fedora/Swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=fedora/Linux rhgb quiet acpi_backlight=vendor 
	initrdefi /initramfs-3.14.6-200.fc20.x86_64.img
}
menuentry 'Fedora, with Linux 3.11.10-301.fc20.x86_64' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.11.10-301.fc20.x86_64-advanced-88dd5cee-4e68-43e2-9985-a47c5fc03804' {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt2'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2 8e55a990-10f7-49d2-8801-c129777644bb
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8e55a990-10f7-49d2-8801-c129777644bb
	fi
	linuxefi /vmlinuz-3.11.10-301.fc20.x86_64 root=/dev/mapper/fedora-Linux ro rd.lvm.lv=fedora/Swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=fedora/Linux rhgb quiet acpi_backlight=vendor 
	initrdefi /initramfs-3.11.10-301.fc20.x86_64.img
}
menuentry 'Fedora, with Linux 0-rescue-a8a6954413904fe5959781def1aee402' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-0-rescue-a8a6954413904fe5959781def1aee402-advanced-88dd5cee-4e68-43e2-9985-a47c5fc03804' {
	load_video
	insmod gzio
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt2'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2 8e55a990-10f7-49d2-8801-c129777644bb
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8e55a990-10f7-49d2-8801-c129777644bb
	fi
	linuxefi /vmlinuz-0-rescue-a8a6954413904fe5959781def1aee402 root=/dev/mapper/fedora-Linux ro rd.lvm.lv=fedora/Swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=fedora/Linux rhgb quiet acpi_backlight=vendor 
	initrdefi /initramfs-0-rescue-a8a6954413904fe5959781def1aee402.img
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###
### END /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

Poradí mi někdo kde dělám chybu ?

Používam dve voľby. Prvú ako ty. Naviac ešte
acpi_osi=Linux.

No můj problém není v tom kterou volbu použít, ale to že při výše popsaném postupu se mi zdá že grub nepoužívá změněné nastavení. Stále se mi po spuštění zobrazuje grub menu s timeoutem 5 sekund například.

zajímal by mě výstup z cat /proc/cmdline. Napadá mě, že byste nemusel mít po bootu namountovanej /boot, zkuste mount | grep boot jestli je /boot namountovanej.

Ha, máte UEFI systém, grub.cfg se nachází v /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg, musite tedy spustit:
sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg

Díky !!! Už to běhá paráda. Já tušil že to bude tím UEFI ale nemohl doteď najít správný příkaz.