MSCHAPv2 wi-fi Fedora 33

Ahoj!
Po updatu na Fedoru 33 se mi nelze připojit k pracovní wi-fi. Na Fedoře 32 to šlo bez problému. Má zabezpečení MSCHAPv2, ale bez certifikátu. iPhone i Windows se normálně připojí. Zkoušel jsem trochu hledat po internetu, někdo píše, že by mohlo pomoct downgradovat wpa_supplicant, což jsem zkoušel, ale bez výsledku. Zatím běžím na druhé wi-fi (pro hosty), ale přes tu se nedostanu na tiskárny, síťový disk apod., což už začíná být mírně nepříjemné:-D.

Tady log z journalctl -xe:
lis 24 11:08:31 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212511.0104] device (wlp2s0): Activation: (wifi) association took too long
lis 24 11:08:31 ondrejsimerntb kernel: wlp2s0: deauthenticating from e6:8d:8c:9d:ce:82 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
lis 24 11:08:31 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212511.0108] device (wlp2s0): state change: config -> need-auth (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
lis 24 11:08:31 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212511.0124] device (wlp2s0): Activation: (wifi) asking for new secrets
lis 24 11:08:31 ondrejsimerntb wpa_supplicant[2001]: wlp2s0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=e6:8d:8c:9d:ce:82 reason=3 locally_generated=1
lis 24 11:08:31 ondrejsimerntb wpa_supplicant[2001]: dbus: wpa_dbus_property_changed: no property SessionLength in object /fi/w1/wpa_supplicant1/Interfaces/0
lis 24 11:08:31 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212511.0265] device (wlp2s0): supplicant interface state: associated -> disconnected
lis 24 11:08:31 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212511.0266] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: associated -> disconnected
lis 24 11:08:31 ondrejsimerntb gnome-shell[3416]: clutter_input_focus_set_cursor_location: assertion ‘clutter_input_focus_is_focused (focus)’ failed
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3646] device (wlp2s0): state change: need-auth -> prepare (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3671] device (wlp2s0): state change: prepare -> config (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3695] device (wlp2s0): Activation: (wifi) connection ‘BETLEM’ has security, and secrets exist. No new secrets needed.
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3697] Config: added ‘ssid’ value ‘BETLEM’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3697] Config: added ‘scan_ssid’ value ‘1’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3698] Config: added ‘bgscan’ value ‘simple:30:-65:300’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3698] Config: added ‘key_mgmt’ value ‘WPA-EAP WPA-EAP-SHA256 FT-EAP FT-EAP-SHA384’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3699] Config: added ‘auth_alg’ value ‘OPEN’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3699] Config: added ‘password’ value ‘’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3699] Config: added ‘eap’ value ‘PEAP’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3700] Config: added ‘fragment_size’ value ‘1266’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3700] Config: added ‘phase2’ value ‘auth=MSCHAPV2’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3701] Config: added ‘identity’ value ‘simer’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3701] Config: added ‘proactive_key_caching’ value ‘1’
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3872] device (wlp2s0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
lis 24 11:08:33 ondrejsimerntb NetworkManager[1836]: [1606212513.3873] device (p2p-dev-wlp2s0): supplicant management interface state: disconnected -> scanning

A konfigurace wi-fi:
Snímek z 2020-11-24 11-20-32

Tak vyřešeno na Telegram chatu, díky @sesivany. Problém souvisí s přísnější cryptopolitikou ve Fedoře 33 .

Pomohlo: (podrobněji viz https://fedoraproject.org/wiki/Changes/StrongCryptoSettings2#Upgrade.2Fcompatibility_impact

update-crypto-policies --set DEFAULT:FEDORA32