kompilácia jadra

Ahoj,
skúšal som si skompilovať jadro podľa návodu http://www.howtoforge.com/kernel_compilation_fedora pod Fedora 9. Postup som dodržal, až na rpmbuild hierarchiu v domovskom adresári, kde som použil príkaz “rpmdev-setuptree”. Jadro som stiahol príkazom “yumdownloader --source kernel” a stiahlo verziu kernel-2.6.26.6-79.fc9.src.rpm. Kompilácia prebehla v poriadku, vytvorilo mi rmp-ku: kernel-2.6.26.6-1.x86_64.rpm, ktorú som následne nainštaloval. Probém nastal, keď som chcel vytvoriť ramdisk môjho nového jadra. Podľa návodu musím napísať príkaz “mkinitrd /boot/initrd-2.6.26.6-1.x86_64.img 2.6.26.6-1.x86_64”. To však nič neurobilo a napísalo: No modules available for kernel “2.6.26.6-1.x86_64”.

Vie mi niekto pomôcť?

Podivej se do /lib/modules, jestli tam ty moduly pro tu uvedenou verzi jsou.

ls -la /lib/modules/2.6.26.6/

total 1812
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2008-10-26 08:43 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2008-10-26 08:43 …
lrwxrwxrwx 1 root root 36 2008-10-26 08:43 build -> /root/rpmbuild/BUILD/kernel-2.6.26.6
drwxr-xr-x 9 root root 4096 2008-10-26 08:43 kernel
-rw-r–r-- 1 root root 387227 2008-10-26 08:15 modules.alias
-rw-r–r-- 1 root root 69 2008-10-26 08:15 modules.ccwmap
-rw-r–r-- 1 root root 275184 2008-10-26 08:15 modules.dep
-rw-r–r-- 1 root root 147 2008-10-26 08:15 modules.ieee1394map
-rw-r–r-- 1 root root 375 2008-10-26 08:15 modules.inputmap
-rw-r–r-- 1 root root 2776 2008-10-26 08:15 modules.isapnpmap
-rw-r–r-- 1 root root 74 2008-10-26 08:15 modules.ofmap
-rw-r–r-- 1 root root 61793 2008-10-26 08:13 modules.order
-rw-r–r-- 1 root root 270278 2008-10-26 08:15 modules.pcimap
-rw-r–r-- 1 root root 925 2008-10-26 08:15 modules.seriomap
-rw-r–r-- 1 root root 159012 2008-10-26 08:15 modules.symbols
-rw-r–r-- 1 root root 560203 2008-10-26 08:15 modules.usbmap
lrwxrwxrwx 1 root root 36 2008-10-26 08:43 source -> /root/rpmbuild/BUILD/kernel-2.6.26.6

Aha, super nápad. To moje nové jadro je v systéme pod názvom “2.6.26.6” a nie “2.6.26.6-1.x86_64”. Takže príkaz na vyvorenie ramdisku má vyzerať takto: “mkinitrd /boot/initrd-2.6.26.6.img 2.6.26.6” a už to ide.

Takže díky moc, už to ide…