Jak zpřístupnit firewire standardnímu uživateli?

Mám problém s používáním firewire. Když si pustím Kino a chci nahrávat přes firewire z kamery, napíše mi Kino, že nemá přístup k raw1394, které vůbec v /dev není. Pustím-li Kino pod právy roota, nahrává bez problémů. Použiju-li poměrně drsné “chmod -R ogu+rw /dev” , pak je Kino schopno nahrávat i pod běžným uživatelem. V /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules jsem našel řádky:

Firewire

KERNEL==“dv1394*”, SYMLINK+=“dv1394/%n”
KERNEL==“video1394*”, NAME=“video1394/%n”

upravil jsem je na

Firewire

KERNEL==“dv1394*”, SYMLINK+=“dv1394/%n”, MODE=“0666”
KERNEL==“video1394*”, NAME=“video1394/%n”, MODE=“0666”

ani to však nepomohlo. Poradíte mi někdo, jak nastavit firewire tak, aby s ním mohl pracovat i standardní uživatel a ne jenom root? Jak mám zjistit, které zařízení daný program používá, když to, které prohlašuje za nedostupné v /dev vůbec není (a to i když program funguje správně)? Předem díky.

Tak jsem po prohledání anglicky psaných fór zjistil, že řešení je další řádek do /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules a to sice:

KERNEL==“fw[0-9]*”, MODE=“0666”

Třeba se to bude někomu hodit … .