Instalácia Java plug-in

Chcem len upozorniť, že ak si nainštalujete Java plug-in podľa návodu na stránke http://wiki.fedora.cz/doku.php?id=navody:fc6nekomercni_aplikace musíte si vymazať Cache ( Clearing your Web Browser Cache ), lebo inak Vás Firefox bude žiadať o nainštalovanie Java plug-inu!
Vic na http://www.java.com/en/download/help/5000020400.xml