Import zpáv do Evolution

Při importu zpráv do Evolution z csv souboru se správně převede kódování ale zprávy se importují do kontaktů. Nenašel jsem možnost, jak nastavit cílovou složku importu. Kdyby někdo věděl, předem díky…

Keramx