Grub error: not found po zapnutí počítače

Zdravím,

poslední dny mám docela velký problém. Mám nainstalovanou Fedoru 21 na SSD disku přez SATA (používám UEFI) a na dalším SATA portu obyčejný 3.5 disk. Většinou se mi po zapnutí počítače objeví hláška:


Grub loading
error: file not found
Grub rescue

Co pomůže je, když vytáhnu napájení z toho 3.5 disku, pak začne nabíhat Fedora, ale nenaběhne zcela, po nějakém timeoutu boot skončí hláškou že je potřeba se přihlásit jako administrátor a udělat opravu. Přičítám to faktu, že ten 3.5 disk jsem zanesl do /etc/fstab a systém ho nemůže najít.

Když ale pak počítač vypnu, disk zase připojím do napájení tak systém naběhne normálně. [EDIT] Teď jsem zjistil, že pomůže, když po zapnutí počítače otevřu BIOS tak to pomůže. Nemusím nic měnit, staqčí aby se otevřel bios a zase zavřel a systém pak naběhne.

Zatím se mi nepodařilo zjistit co Grubu vadí a proč se tenhle problém vůbec vyskytuje.

Tady je výpis z /etc/fstab:

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Dec 26 19:40:05 2014
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
UUID=95491768-c02c-4fe6-a721-2198f598a9c9 /            ext4  defaults    1 1
UUID=ba063399-ef76-4236-84ce-e0bec4c14452 /boot          ext4  defaults    1 2
UUID=ACE0-B742     /boot/efi        vfat  umask=0077,shortname=winnt 0 0
UUID=896061ae-3609-463d-b2a4-d55b25c456f1 swap          swap  defaults    0 0
## own creations start here ###
UUID="2aa7915e-72f6-4223-9107-31a55f2d0dde" /media/data ext4 rw,suid,dev,exec,auto,users,async 1 2

/dev/sr0 /media/cdrom udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0

A tady je výpis z /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg


#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub2-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
set pager=1

if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="${saved_entry}"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}

function load_video {
 if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

terminal_output console
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
 set timeout_style=menu
 set timeout=0
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
 set timeout=0
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Fedora, with Linux 3.18.7-200.fc21.x86_64' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-3.18.7-200.fc21.x86_64-advanced-95491768-c02c-4fe6-a721-2198f598a9c9' {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt2'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2 ba063399-ef76-4236-84ce-e0bec4c14452
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root ba063399-ef76-4236-84ce-e0bec4c14452
	fi
	linuxefi /vmlinuz-3.18.7-200.fc21.x86_64 root=UUID=95491768-c02c-4fe6-a721-2198f598a9c9 ro rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0 
	initrdefi /initramfs-3.18.7-200.fc21.x86_64.img
}
menuentry 'Fedora, with Linux 3.17.7-300.fc21.x86_64' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-3.17.7-300.fc21.x86_64-advanced-95491768-c02c-4fe6-a721-2198f598a9c9' {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt2'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2 ba063399-ef76-4236-84ce-e0bec4c14452
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root ba063399-ef76-4236-84ce-e0bec4c14452
	fi
	linuxefi /vmlinuz-3.17.7-300.fc21.x86_64 root=UUID=95491768-c02c-4fe6-a721-2198f598a9c9 ro rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0 
	initrdefi /initramfs-3.17.7-300.fc21.x86_64.img
}
menuentry 'Fedora, with Linux 3.17.4-301.fc21.x86_64' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-3.17.4-301.fc21.x86_64-advanced-95491768-c02c-4fe6-a721-2198f598a9c9' {
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt2'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2 ba063399-ef76-4236-84ce-e0bec4c14452
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root ba063399-ef76-4236-84ce-e0bec4c14452
	fi
	linuxefi /vmlinuz-3.17.4-301.fc21.x86_64 root=UUID=95491768-c02c-4fe6-a721-2198f598a9c9 ro rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0 
	initrdefi /initramfs-3.17.4-301.fc21.x86_64.img
}
menuentry 'Fedora, with Linux 0-rescue-5db48950f02c4916b1c6ce5c9622e84b' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os --unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-0-rescue-5db48950f02c4916b1c6ce5c9622e84b-advanced-95491768-c02c-4fe6-a721-2198f598a9c9' {
	load_video
	insmod gzio
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt2'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2 ba063399-ef76-4236-84ce-e0bec4c14452
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root ba063399-ef76-4236-84ce-e0bec4c14452
	fi
	linuxefi /vmlinuz-0-rescue-5db48950f02c4916b1c6ce5c9622e84b root=UUID=95491768-c02c-4fe6-a721-2198f598a9c9 ro rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0 
	initrdefi /initramfs-0-rescue-5db48950f02c4916b1c6ce5c9622e84b.img
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###
### END /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

Budu moc rád za každou pomoc, obávám se že mi za chvíli odejde konektor u disku jak s tím musím pořád hýbat.

Hmm tak to podle všeho vypadá spíš na hardwarový problém. Našel jsem si na netu nějaké příkazy k té grub rescue> konzoli. Když si zadám vyýpis ls tak mit o ukázalo

(hd0) (hd0,1) (hd1) 

Výpis
ls (hd0,1) mi ukázal data na tom připojeném 3.5 disku, u ostatních mi to psalo unknown filesystem

Zjistil jsem že jak ten SSD, tak ten 3.5 byly připojené do SATA3 a SATA4, tak jsem je připojil do SATA1 a SATA2 a zatím to vypadá, že to pomohlo.