Fedora problém s r8169


#1

Zavedl jsem si pevnou síť 100 Mbps k notesu HP 620 a zjistil jsem, že mám problém se síťovkou
v dmesgu se mi objevuje:
[ 954.310026] NETDEV WATCHDOG: ens5 (r8169): transmit queue 0 timed out
[ 954.310073] WARNING: CPU: 0 PID: 0 at net/sched/sch_generic.c:461 dev_watchdog+0x1f3/0x200
[ 954.310075] Modules linked in: ccm rfcomm ip6t_rpfilter ip6t_REJECT nf_reject_ipv6 xt_conntrack ebtable_nat ip6table_nat nf_nat_ipv6 ip6table_mangle ip6table_raw ip6table_security iptable_nat nf_nat_ipv4 nf_nat iptable_mangle iptable_raw iptable_security nf_conntrack nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 libcrc32c ip_set nfnetlink ebtable_filter ebtables ip6table_filter ip6_tables bnep sunrpc arc4 rtl8192se rtl_pci rtlwifi mac80211 iTCO_wdt iTCO_vendor_support coretemp joydev btusb uvcvideo cfg80211 wmi_bmof hp_wmi btrtl sparse_keymap btbcm btintel videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 bluetooth videobuf2_common videodev media snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_idt snd_hda_codec_generic snd_hda_intel lpc_ich ecdh_generic rfkill snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep snd_seq snd_seq_device snd_pcm snd_timer snd soundcore dm_crypt i915 kvmgt mdev vfio kvm irqbypass i2c_algo_bit drm_kms_helper serio_raw drm r8169 realtek wmi video
[ 954.310134] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Not tainted 4.20.13-200.fc29.x86_64 #1
[ 954.310135] Hardware name: Hewlett-Packard HP 620/1526, BIOS 68PVI Ver. F.02 06/17/2010
[ 954.310138] RIP: 0010:dev_watchdog+0x1f3/0x200
[ 954.310141] Code: 00 48 63 4d e0 eb 93 4c 89 e7 c6 05 b0 8c b2 00 01 e8 b1 85 fc ff 89 d9 4c 89 e6 48 c7 c7 a8 7b 18 b5 48 89 c2 e8 d7 60 8a ff <0f> 0b eb c0 66 0f 1f 84 00 00 00 00 00 66 66 66 66 90 41 57 41 56
[ 954.310142] RSP: 0018:ffff8ed6bba03e80 EFLAGS: 00010282
[ 954.310144] RAX: 0000000000000000 RBX: 0000000000000000 RCX: 0000000000000000
[ 954.310146] RDX: 0000000000040400 RSI: 00000000000000f6 RDI: 0000000000000300
[ 954.310147] RBP: ffff8ed6b9204480 R08: 000000000000004c R09: 0000000000000003
[ 954.310148] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000001 R12: ffff8ed6b9204000
[ 954.310149] R13: 0000000000000000 R14: ffff8ed6bba03ed0 R15: 0000000000000000
[ 954.310152] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff8ed6bba00000(0000) knlGS:0000000000000000
[ 954.310153] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[ 954.310154] CR2: 00001c53996b3000 CR3: 000000008186c000 CR4: 00000000000406f0
[ 954.310156] Call Trace:
[ 954.310159]
[ 954.310165] ? pfifo_fast_dequeue+0x160/0x160
[ 954.310170] call_timer_fn+0x2b/0x130
[ 954.310174] run_timer_softirq+0x3ad/0x3e0
[ 954.310181] __do_softirq+0xe3/0x30a
[ 954.310186] irq_exit+0x100/0x110
[ 954.310189] do_IRQ+0x85/0xd0
[ 954.310193] common_interrupt+0xf/0xf
[ 954.310194]
[ 954.310198] RIP: 0010:cpuidle_enter_state+0xb6/0x330
[ 954.310201] Code: 90 31 ff e8 cc c0 96 ff 80 7c 24 0b 00 74 17 9c 58 66 66 90 66 90 f6 c4 02 0f 85 4c 02 00 00 31 ff e8 fe 80 9c ff fb 66 66 90 <66> 66 90 85 ed 0f 88 1a 02 00 00 48 b8 ff ff ff ff f3 01 00 00 48
[ 954.310202] RSP: 0018:ffffffffb5203e80 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: ffffffffffffffcf
[ 954.310204] RAX: ffff8ed6bba20f00 RBX: 000000de314ee569 RCX: 000000de314ee569
[ 954.310206] RDX: 000000de314ee569 RSI: 000000de314ee50a RDI: 0000000000000000
[ 954.310207] RBP: 0000000000000002 R08: fffffffffff0bde3 R09: 00000000000207c0
[ 954.310208] R10: 0000017a2254ae95 R11: ffff8ed6bba1fd84 R12: ffffffffb52d4c38
[ 954.310209] R13: ffff8ed6b43f8c00 R14: 0000000000000002 R15: 000000000000001f
[ 954.310214] do_idle+0x226/0x260
[ 954.310217] cpu_startup_entry+0x19/0x20
[ 954.310222] start_kernel+0x508/0x528
[ 954.310227] secondary_startup_64+0xa4/0xb0
[ 954.310230] —[ end trace 86c11ee05bf41ffc ]—
Co se týče rychlostí, tak taky nedosahuju 100Mbps pouze např.: 3,81MB/s, i když na ostatních strojích dosáhnu plné rychlosti 10MB/s a na stejném notesu ve Widlích taky.


#2

Vypadá to na problém v ovladači. Jiný kernel by nepomohl? V Koji si může člověk stáhnout a nainstaloval libovolnou verzi, která byla někdy pro Fedoru vytvořená.