Fedora 23 RPM Fusion Chyba synchronizace repozitáře

Dobrý den,

Mám čerstvě nainstalvanou Fedoru 23 Workstation a není možné přidat repozitář. Jde to nějak opravit? Nemohu nainstalovat například VLC…


[jmach@machj ~]$ uname -a
Linux machj 4.4.3-300.fc23.x86_64 #1 SMP Fri Feb 26 18:45:40 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux


[jmach@machj ~]$ su -c 'dnf install http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm'
Heslo: 
Chyba synchronizace repozitáře 'rpmfusion-nonfree' z 'http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/releases/23/Everything/x86_64/os/': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried, deaktivováno.
Chyba synchronizace repozitáře 'rpmfusion-free' z 'http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/releases/23/Everything/x86_64/os/': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried, deaktivováno.
Chyba synchronizace repozitáře 'rpmfusion-free-updates-testing' z 'http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/updates/testing/23/x86_64/': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried, deaktivováno.
Last metadata expiration check performed 0:20:16 ago on Fri Mar  4 17:24:02 2016.
Balíček rpmfusion-nonfree-release-23-0.1.noarch už je nainstalován, přeskakuji.
Balíček rpmfusion-free-release-23-0.1.noarch už je nainstalován, přeskakuji.
Závislosti vyřešeny.
Není co dělat
Hotovo!

Bohužel nejdou nainstalovat ani kodeky. :frowning:


[jmach@machj ~]$ sudo dnf install gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-bad-free-extras gstreamer-plugins-bad-nonfree gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg gstreamer1-libav gstreamer1-plugins-bad-free-extras gstreamer1-plugins-bad-freeworld gstreamer1-plugins-base-tools gstreamer1-plugins-good-extras gstreamer1-plugins-ugly gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-plugins-good gstreamer1-plugins-base gstreamer1
[sudo] heslo pro jmach: 
Je nám líto, zkuste to znovu.
[sudo] heslo pro jmach: 
Chyba synchronizace repozitáře 'rpmfusion-free' z 'http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/releases/23/Everything/x86_64/os/': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried, deaktivováno.
Chyba synchronizace repozitáře 'rpmfusion-free-updates-testing' z 'http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/updates/testing/23/x86_64/': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried, deaktivováno.
Chyba synchronizace repozitáře 'rpmfusion-nonfree' z 'http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/releases/23/Everything/x86_64/os/': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried, deaktivováno.
Last metadata expiration check performed 0:29:43 ago on Fri Mar  4 17:24:02 2016.
Balíček gstreamer-plugins-bad není dostupný.
Balíček gstreamer-plugins-bad-nonfree není dostupný.
Balíček gstreamer-plugins-ugly není dostupný.
Balíček gstreamer-ffmpeg není dostupný.
Balíček gstreamer1-libav není dostupný.
Balíček gstreamer1-plugins-bad-freeworld není dostupný.
Balíček gstreamer1-plugins-ugly není dostupný.
Balíček gstreamer1-plugins-bad-free-1.6.3-3.fc23.x86_64 už je nainstalován, přeskakuji.
Balíček gstreamer1-plugins-good-1.6.3-1.fc23.x86_64 už je nainstalován, přeskakuji.
Balíček gstreamer1-plugins-base-1.6.3-1.fc23.x86_64 už je nainstalován, přeskakuji.
Balíček gstreamer1-1.6.3-1.fc23.x86_64 už je nainstalován, přeskakuji.
Chyba: Shoda nenalezena.

Zdá se, že je tam RPMFusion už nainstalován.
Zkus příkaz


rpm -qa | grep rpmfusion

Co to vypíše?

Ohledně problému s dnf příkazem bych zkusil očistu pomocí


sudo dnf clean all

a pak bych zkusil instalaci znovu (pokud tam rpmfusion nainstalováno není)

A ještě k těm kodekům - toto mám nainstalováno já


gstreamer1-plugins-bad-free-1.6.3-3.fc23.x86_64
gstreamer1-1.6.3-1.fc23.x86_64
PackageKit-gstreamer-plugin-1.0.11-1.fc23.x86_64
gstreamer1-plugins-bad-freeworld-1.6.3-1.fc23.x86_64
gstreamer1-libav-1.6.3-1.fc23.x86_64
gstreamer1-plugins-good-1.6.3-1.fc23.x86_64
gstreamer1-plugins-base-1.6.3-1.fc23.x86_64
libnice-gstreamer1-0.1.13-2.fc23.x86_64

A funguje vše (audio/video).

Teď koukám, že mám tu samou chybu se synchronizací repozitáře.
Chyba nebude na vašem přijímači, ale na straně rpmfusion…

V nové čisté FC24 mi nejde mi nainstalovat ffmpeg (a ostatní). Zkusil jsem přidat rpmfusion i livna repozitáře a stále nejsou balíčky dostupné.

nakonec pomohlo


dnf -y install --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm