F21: výpadky KDE

Dobrý den,

během práce s F21 (KDE) se mi začalo stávat, že se ztratí hlavní dolní panel a nejde kliknout na plochu, pouze lze klávesnicí přepínat mezi běžícími okny a v nich pracovat. Můžete mi prosím poradit, jaký log mám sledovat, kde bych se dozvěděl, co se stalo, případně jaké další údaje potřebují zdejší odborníci pro odhalení problému?

Děkuji.

Zkus ~/.xsession-errors ale je to takovy pelmel. Taky bych se podival do /var/log/messages jestli tam neni nejaky “segmentation fault” coz bude nejpravdepodobnejsi dost mozna to souvisi s grafickou kartou.
Jako “workaround” muzes zkusit

Alt+F2
killall plasma-desktop && plasma-desktop

Zdravím.

Tak jednak jsem zjistil, kdy se to stane. Používám Chrome a když přepnu nějakou flash aplikaci do plné obrazovky, tak po návratu je pád. V messages jsem našel toto:

Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.703074] [drm] stuck on render ring
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.704084] [drm] GPU HANG: ecode 0:0x9f47f9fd, in chrome [2125], reason: Ring hung, action: reset
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.704087] [drm] GPU hangs can indicate a bug anywhere in the entire gfx stack, including userspace.
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.704089] [drm] Please file a new bug report on bugs.freedesktop.org against DRI -> DRM/Intel
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.704091] [drm] drm/i915 developers can then reassign to the right component if it’s not a kernel issue.
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.704093] [drm] The gpu crash dump is required to analyze gpu hangs, so please always attach it.
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.704095] [drm] GPU crash dump saved to /sys/class/drm/card0/error
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.704762] [drm:i915_reset] ERROR Failed to reset chip: -19
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [drm] stuck on render ring
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [drm] GPU HANG: ecode 0:0x9f47f9fd, in chrome [2125], reason: Ring hung, action: reset
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [drm] GPU hangs can indicate a bug anywhere in the entire gfx stack, including userspace.
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [drm] Please file a new bug report on bugs.freedesktop.org against DRI -> DRM/Intel
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [drm] drm/i915 developers can then reassign to the right component if it’s not a kernel issue.
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [drm] The gpu crash dump is required to analyze gpu hangs, so please always attach it.
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [drm] GPU crash dump saved to /sys/class/drm/card0/error
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [drm:i915_reset] ERROR Failed to reset chip: -19
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758046] ------------[ cut here ]------------
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758085] WARNING: CPU: 0 PID: 1162 at drivers/gpu/drm/drm_irq.c:764 send_vblank_event+0xe9/0x100 drm
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758088] Modules linked in: nf_conntrack_netbios_ns nf_conntrack_broadcast ccm rfcomm ip6t_rpfilter ip6t_REJECT xt_conntrack ebtable_nat ebtable_broute bridge stp llc ebtable_filter ebtables ip6table_nat nf_conntrack_ipv6 nf_defrag_ipv6 nf_nat_ipv6 ip6table_mangle ip6table_security ip6table_raw ip6table_filter ip6_tables iptable_nat nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_nat_ipv4 nf_nat nf_conntrack iptable_mangle iptable_security iptable_raw bnep coretemp kvm_intel snd_hda_codec_analog snd_hda_codec_generic snd_hda_intel kvm snd_hda_controller snd_hda_codec snd_hwdep arc4 snd_seq snd_seq_device sdhci_pci sdhci iTCO_wdt snd_pcm iTCO_vendor_support iwl4965 ppdev iwlegacy joydev mac80211 serio_raw i2c_i801 mmc_core thinkpad_acpi snd_timer cfg80211 r592 memstick snd lpc_ich btusb wmi mfd_core soundcore bluetooth rfkill parport_pc parport shpchp tpm_tis tpm acpi_cpufreq nfsd auth_rpcgss nfs_acl lockd sunrpc binfmt_misc i915 e1000e i2c_algo_bit drm_kms_helper firewire_ohci drm firewire_core yenta_socket ata_generic pata_acpi crc_itu_t ptp pps_core video
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758165] CPU: 0 PID: 1162 Comm: Xorg.bin Not tainted 3.17.8-300.fc21.x86_64 #1
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758167] Hardware name: LENOVO 64669MG/64669MG, BIOS 7LETC7WW (2.27 ) 04/08/2010
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758170] 0000000000000000 000000006549dd6d ffff8800b9533c30 ffffffff81741aea
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758174] 0000000000000000 ffff8800b9533c68 ffffffff810970bd ffff88012b89c6c0
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758178] 00000000ffffffea ffff880036fb0000 ffff8800a2b0f840 ffff8800a2e11e40
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758182] Call Trace:
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758191] [] dump_stack+0x45/0x56
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758197] [] warn_slowpath_common+0x7d/0xa0
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758200] [] warn_slowpath_null+0x1a/0x20
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758214] [] send_vblank_event+0xe9/0x100 [drm]
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758228] [] drm_send_vblank_event+0x98/0xe0 [drm]
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758267] [] intel_crtc_page_flip+0x1d8/0x790 [i915]
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758272] [] ? mutex_lock+0x12/0x30
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758293] [] drm_mode_page_flip_ioctl+0x16c/0x320 [drm]
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758306] [] drm_ioctl+0x1df/0x680 [drm]
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758321] [] ? drm_read+0x114/0x1c0 [drm]
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758326] [] do_vfs_ioctl+0x2d0/0x4b0
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758330] [] SyS_ioctl+0x81/0xa0
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758335] [] system_call_fastpath+0x16/0x1b
Jan 25 20:25:14 tom3 kernel: [ 4537.758337] —[ end trace 838aef6a12e6d213 ]—

No tak tam mas napsano o co jde a co s tim… nic vic se poradit neda.