Wine AND MS OFFICE 2003

Dobrý den,

mám Fedoru 18. Ve wine se pokouším rozjet MS Office 2003. Instalace probíhá z oficiálního média, tedy žádný crack. Nicméně nedojde ani ke spuštění instalátoru. Zvláštní je, že na druhém počítači s Debianem Stable, wine ve verzi 1.01, proběhla instalace bez problémů.

Přikládám chybový výstup wine

Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000824 in 32-bit code (0x7e9225cc).
Register dump:
CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b
EIP:7e9225cc ESP:00324010 EBP:00324048 EFLAGS:00010246( R- – I Z- -P- )
EAX:00000025 EBX:7e96c000 ECX:003240b0 EDX:003243b4
ESI:00000824 EDI:003243b4
Stack dump:
0x00324010: 003243b4 00324d08 3000c14a 00000000
0x00324020: 003243f0 003243b4 00324078 7e917c67
0x00324030: 3000c136 00000000 7e9225ad 7e96c000
0x00324040: 003243b4 3000c16c 00324098 7e923650
0x00324050: 00000824 3000c16c 00000000 7e9166ad
0x00324060: 00000000 00000000 00324090 7e96c000
Backtrace:
=>0 0x7e9225cc in rpcrt4 (+0x225cc) (0x00324048)
1 0x7e923650 NdrConformantStringBufferSize+0x5f() in rpcrt4 (0x00324098)
2 0x7e9172da in rpcrt4 (+0x172d9) (0x00324118)
3 0x7e918192 in rpcrt4 (+0x18191) (0x00324168)
4 0x7e926697 NdrComplexStructBufferSize+0x116() in rpcrt4 (0x003241e8)
5 0x7e92abdc in rpcrt4 (+0x2abdb) (0x00324268)
6 0x7e92b7bc in rpcrt4 (+0x2b7bb) (0x003248a8)
7 0x7e92c14b NdrClientCall2+0x2a() in rpcrt4 (0x003248dc)
8 0x30020a75 in setup (+0x20a74) (0x003249c8)
9 0x30015de9 in setup (+0x15de8) (0x00326ff4)
10 0x30017dab in setup (+0x17daa) (0x00327008)
11 0x7ea4304a WINPROC_wrapper+0x19() in user32 (0x00327038)
12 0x7ea4359f in user32 (+0xa359e) (0x00327098)
13 0x7ea46670 in user32 (+0xa666f) (0x003270e8)
14 0x7e9cbf83 DefDlgProcW+0xa2() in user32 (0x00327138)
15 0x7ea4304a WINPROC_wrapper+0x19() in user32 (0x00327178)
16 0x7ea4371e in user32 (+0xa371d) (0x003271c8)
17 0x7ea4606b in user32 (+0xa606a) (0x00327218)
18 0x7ea05f08 DispatchMessageW+0xb7() in user32 (0x00327328)
19 0x7e9d0dbb IsDialogMessageW+0x13a() in user32 (0x003274a8)
20 0x30015d70 in setup (+0x15d6f) (0x003274e8)
21 0x3001bed2 in setup (+0x1bed1) (0x00329af8)
22 0x3001785c in setup (+0x1785b) (0x00329ba0)
0x7e9225cc: cmpw $0,0x0(%esi)
Modules:
Module Address Debug info Name (103 modules)
PE 30000000-300af000 Export setup
ELF 44acc000-44b0a000 Deferred libxslt.so.1
ELF 47bae000-47c70000 Deferred libgnutls.so.26
ELF 47c72000-47cca000 Deferred libcups.so.2
ELF 47f48000-47f5f000 Deferred libz.so.1
ELF 47fa3000-48007000 Deferred libpcre.so.1
ELF 48009000-4802c000 Deferred libselinux.so.1
ELF 4802e000-48047000 Deferred libresolv.so.2
ELF 48176000-48194000 Deferred libgcc_s.so.1
ELF 485c9000-48614000 Deferred libdbus-1.so.3
ELF 4876a000-48794000 Deferred liblzma.so.5
ELF 487fb000-48954000 Deferred libxml2.so.2
ELF 4a6e0000-4a6e5000 Deferred libcom_err.so.2
ELF 4a89a000-4a89f000 Deferred libgpg-error.so.0
ELF 4a8ce000-4a8da000 Deferred libkrb5support.so.0
ELF 4a8dc000-4a8ea000 Deferred libavahi-common.so.3
ELF 4a8ee000-4a96f000 Deferred libgcrypt.so.11
ELF 4a971000-4a99d000 Deferred libk5crypto.so.3
ELF 4a99f000-4a9a4000 Deferred libkeyutils.so.1
ELF 4a9a6000-4a9e8000 Deferred libgssapi_krb5.so.2
ELF 4a9ea000-4aaca000 Deferred libkrb5.so.3
ELF 4aacc000-4aafd000 Deferred libcrypt.so.1
ELF 4aaff000-4ab55000 Deferred libfreebl3.so
ELF 4ad02000-4ad14000 Deferred libavahi-client.so.3
ELF 4ad81000-4ad95000 Deferred libp11-kit.so.0
ELF 4ad97000-4ada9000 Deferred libtasn1.so.3
ELF 7b800000-7ba46000 Deferred kernel32
-PE 7b810000-7ba46000 \ kernel32
ELF 7bc00000-7bcd8000 Deferred ntdll
-PE 7bc10000-7bcd8000 \ ntdll
ELF 7bf00000-7bf04000 Deferred
ELF 7dac7000-7dada000 Deferred gnome-keyring-pkcs11.so
ELF 7dada000-7db1b000 Deferred winspool
-PE 7dae0000-7db1b000 \ winspool
ELF 7db1b000-7db8b000 Deferred setupapi
-PE 7db30000-7db8b000 \ setupapi
ELF 7db8b000-7dc4b000 Deferred msxml3
-PE 7dba0000-7dc4b000 \ msxml3
ELF 7dc4b000-7dc73000 Deferred mpr
-PE 7dc50000-7dc73000 \ mpr
ELF 7dc73000-7dd15000 Deferred urlmon
-PE 7dc80000-7dd15000 \ urlmon
ELF 7dd15000-7de12000 Deferred msi
-PE 7dd20000-7de12000 \ msi
ELF 7de6b000-7de8c000 Deferred cabinet
-PE 7de70000-7de8c000 \ cabinet
ELF 7de8c000-7df08000 Deferred wininet
-PE 7dea0000-7df08000 \ wininet
ELF 7df08000-7df2d000 Deferred imm32
-PE 7df10000-7df2d000 \ imm32
ELF 7df46000-7df7d000 Deferred uxtheme
-PE 7df50000-7df7d000 \ uxtheme
ELF 7df94000-7df9a000 Deferred libxfixes.so.3
ELF 7df9a000-7dfa5000 Deferred libxcursor.so.1
ELF 7dfa5000-7dfb5000 Deferred libxi.so.6
ELF 7dfb5000-7dfb9000 Deferred libxcomposite.so.1
ELF 7dfb9000-7dfc4000 Deferred libxrandr.so.2
ELF 7dfc4000-7dfce000 Deferred libxrender.so.1
ELF 7dfce000-7dfd4000 Deferred libxxf86vm.so.1
ELF 7dfd4000-7dfd8000 Deferred libxinerama.so.1
ELF 7dfd8000-7dfdc000 Deferred libxau.so.6
ELF 7dfdc000-7dffe000 Deferred libxcb.so.1
ELF 7dffe000-7e004000 Deferred libuuid.so.1
ELF 7e004000-7e13c000 Deferred libx11.so.6
ELF 7e13c000-7e14e000 Deferred libxext.so.6
ELF 7e14e000-7e168000 Deferred libice.so.6
ELF 7e168000-7e171000 Deferred libsm.so.6
ELF 7e182000-7e215000 Deferred winex11
-PE 7e190000-7e215000 \ winex11
ELF 7e257000-7e280000 Deferred libexpat.so.1
ELF 7e280000-7e2b9000 Deferred libfontconfig.so.1
ELF 7e2b9000-7e359000 Deferred libfreetype.so.6
ELF 7e359000-7e402000 Deferred msvcrt
-PE 7e370000-7e402000 \ msvcrt
ELF 7e402000-7e509000 Deferred comctl32
-PE 7e410000-7e509000 \ comctl32
ELF 7e509000-7e582000 Deferred shlwapi
-PE 7e520000-7e582000 \ shlwapi
ELF 7e582000-7e7b4000 Deferred shell32
-PE 7e590000-7e7b4000 \ shell32
ELF 7e7b4000-7e8f0000 Deferred oleaut32
-PE 7e7d0000-7e8f0000 \ oleaut32
ELF 7e8f0000-7e972000 Dwarf rpcrt4
-PE 7e900000-7e972000 \ rpcrt4
ELF 7e972000-7e98c000 Deferred version
-PE 7e980000-7e98c000 \ version
ELF 7e98c000-7eae8000 Dwarf user32
-PE 7e9a0000-7eae8000 \ user32
ELF 7eae8000-7ec26000 Deferred ole32
-PE 7eb00000-7ec26000 \ ole32
ELF 7ec26000-7ec96000 Deferred advapi32
-PE 7ec30000-7ec96000 \ advapi32
ELF 7ec96000-7edb3000 Deferred gdi32
-PE 7eca0000-7edb3000 \ gdi32
ELF 7efb3000-7efc0000 Deferred libnss_files.so.2
ELF 7efc0000-7f000000 Deferred libm.so.6
ELF b73c0000-b73c9000 Deferred librt.so.1
ELF b73cb000-b73d0000 Deferred libdl.so.2
ELF b73d0000-b7586000 Deferred libc.so.6
ELF b7586000-b75a0000 Deferred libpthread.so.0
ELF b75a0000-b76e4000 Dwarf libwine.so.1
ELF b76f6000-b7717000 Deferred ld-linux.so.2
ELF b7717000-b7718000 Deferred [vdso].so
Threads:
process tid prio (all id:s are in hex)
00000008 (D) D:\SETUP.EXE
00000009 0 <==
0000000e services.exe
00000025 0
0000001f 0
00000019 0
00000018 0
00000017 0
00000015 0
00000010 0
0000000f 0
00000012 winedevice.exe
0000001d 0
0000001a 0
00000014 0
00000013 0
0000001b plugplay.exe
00000021 0
0000001e 0
0000001c 0
00000022 explorer.exe
00000023 0
00000026 OSE.EXE
00000036 0
00000033 0
00000032 0
00000031 0
00000030 0
0000002f 0
0000002e 0
0000002d 0
0000002c 0
0000002a 0
00000028 0
00000027 0
System information:
Wine build: wine-1.5.24
Platform: i386
Host system: Linux
Host version: 3.8.3-203.fc18.i686

Budu rád za jakoukoli radu. Zkouším už dva dny najít řešení, ale nedaří se mi.

S přátelským pozdravem

Petr Štrajt

Bohuzel wine se verzi od verze dost lisi - aspon takovou mam zkusenost ja. Takze je klidne mozne ze ve starti verzi to pujde a v novejsi ne. Nejvetsi vliv na to ma asi fakt, ze jeden cas existoval produkt ktery se jmenoval crossover office a ten se na to primo zameroval, takze ve wine tyto veci sly - http://www.root.cz/zpravicky/crossover-office-5-0/ jak je to v soucastnosti netusim.

Ten produkt pořád existuje. Jmenuje se teď CrossOver Linux. Stojí to nějaké peníze, ale dá se nainstalovat zkušební verze a když vyprší, dá se ten program pouštět pomocí klasického Wine. CrossOver je vlastně jen Wine doplněné o potřebné knihovny. Ty jsou tam ale už od té zkušební verze a potom je víceméně jedno, jestli to člověk pouští přes CrossOver nebo Wine.

Dobrý den,

děkuju za odpověď, napadla mne ještě jedna věc. Zkusil jsem nainstalovat program PlayOnLinux, který umí pracovat s více verzemi Wine a nastavit mu stejnou verzi v jaké to funguje. Zkusím to nastavit a dám vědět

Petr