VMware player a FC5

zdravím, snažím se rozjet VMware player na FC5 (kernel 2.6.20-1.2300.fc5), bohužel ale skončím na tomto:

Using 2.6.x kernel build system.
make: Entering directory /tmp/vmware-config0/vmmon-only' make -C /lib/modules/2.6.20-1.2300.fc5/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PW D/. modules make[1]: Entering directory/usr/src/kernels/2.6.20-1.2300.fc5-i686’
CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.o
In file included from /tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:80:
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/./include/compat_kernel.h:21: error: expected dec laration specifiers or ‘…’ before ‘compat_exit’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/./include/compat_kernel.h:21: error: expected dec laration specifiers or ‘…’ before ‘exit_code’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/./include/compat_kernel.h:21: warning: type defau lts to ‘int’ in declaration of ‘_syscall1’
make[2]: *** [/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.o] Error 1
make[1]: *** [module/tmp/vmware-config0/vmmon-only] Error 2
make[1]: Leaving directory /usr/src/kernels/2.6.20-1.2300.fc5-i686' make: *** [vmmon.ko] Error 2 make: Leaving directory/tmp/vmware-config0/vmmon-only’
Unable to build the vmmon module.

For more information on how to troubleshoot module-related problems, please
visit our Web site at “http://www.vmware.com/download/modules/modules.html” and
http://www.vmware.com/support/reference/linux/prebuilt_modules_linux.html”.

Na ty doporucene odkazy jste se koukal? Googlu jste se zeptal?

Problém vyřešen.
1.) po instalaci VMwarePlayer (ze stránek VMware jde stáhnout RPM) spustit /usr/bin/vmware-config.pl. Pokud se objeví hlášení viz. výše)

2.) z http://knihovny.cvut.cz/ftp/pub/vmware/ stáhnout vmware-any-any-update108.tar.gz, rozbalit a jako root spustit ./runme.pl

3.) pokud se objeví chybové hlášení (viz. níže), tak nainstalovat gcc-c++ pomocí yum install gcc-c++

Building for VMware Player 1.0.2 or 1.0.3 or VMware Workstation 5.5.2 or 5.5.3.
Using 2.6.x kernel build system.
make: Entering directory /tmp/vmware-config6/vmmon-only' make -C /lib/modules/2.6.20-1.2300.fc5/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules make[1]: Entering directory/usr/src/kernels/2.6.20-1.2300.fc5-i686’
CC [M] /tmp/vmware-config6/vmmon-only/linux/driver.o
CC [M] /tmp/vmware-config6/vmmon-only/linux/hostif.o
CC [M] /tmp/vmware-config6/vmmon-only/common/cpuid.o
CC [M] /tmp/vmware-config6/vmmon-only/common/hash.o
CC [M] /tmp/vmware-config6/vmmon-only/common/memtrack.o
CC [M] /tmp/vmware-config6/vmmon-only/common/phystrack.o
CC [M] /tmp/vmware-config6/vmmon-only/common/task.o
gcc: error trying to exec ‘cc1plus’: execvp: není souborem ani adresářem
make[2]: *** [/tmp/vmware-config6/vmmon-only/common/task.o] Error 1
make[1]: *** [module/tmp/vmware-config6/vmmon-only] Error 2
make[1]: Leaving directory /usr/src/kernels/2.6.20-1.2300.fc5-i686' make: *** [vmmon.ko] Error 2 make: Leaving directory/tmp/vmware-config6/vmmon-only’
Unable to build the vmmon module.

4.) z rozbaleného vmware-any-any-update108.tar.gz, spustít znovu (jako root) ./runme.pl