Samovolný restart po update

Ahoj vespolek,

mám problém. Aktualizoval jsem si včera systém (FC6) a nainstaloval všechny nabídnuté aktualizace. Od té doby se mi systém samovolně zrestartuje. Vůbec netuším, kde by mohl být problém. Poradíte mi někdo??

Našel jsem v logu tohle:
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: BUG: unable to handle kernel paging request at virtual address c474d00c
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: printing eip:
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: c0548ceb
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: 045c6000 -> *pde = 00000000:027c7001
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: 045c7000 -> *pme = 00000000:0e01b067
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: 0001b000 -> *pte = 00000000:0254d061
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: Oops: 0003 [#7]
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: SMP
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: last sysfs file: /class/net/xenbr0/statistics/collisions
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: Modules linked in: bridge netloop netbk blktap blkbk nfsd exportfs lockd nfs_acl autofs4 hidp l2cap bluetooth sunrpc dm_multipath video sbs i2c_ec dock button battery asus_acpi backlight ac ipv6 lp floppy pcspkr 8139too snd_intel8x0 snd_ac97_codec ac97_bus snd_seq_dummy snd_seq_oss snd_seq_midi_event snd_seq snd_pcm_oss snd_mixer_oss snd_pcm 8139cp mii i2c_sis96x i2c_sis630 snd_timer i2c_core parport_pc snd_page_alloc parport serial_core serio_raw snd_mpu401 snd_mpu401_uart snd_rawmidi snd_seq_device ns558 snd gameport soundcore ide_cd cdrom dm_snapshot dm_zero dm_mirror dm_mod ext3 jbd ehci_hcd ohci_hcd uhci_hcd
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: CPU: 0
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: EIP: 0061:[] Not tainted VLI
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: EFLAGS: 00210013 (2.6.20-1.2933.fc6xen #1)
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: EIP is at evtchn_do_upcall+0x55/0x97
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: eax: 0000000a ebx: 00000000 ecx: c474cfe4 edx: fffffff3
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: esi: 00000001 edi: f5416000 ebp: fffffffe esp: c474cfc4
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: ds: 007b es: 007b ss: 0069
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: Process multiload-apple (pid: 4527, ti=c474c000 task=c8bf8370 task.ti=c474c000)
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: Stack: 00000000 00000000 00000001 c474cfac c474cfe4 c474c000 c0404ff2 c474cfe4
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: 0056c402 00000073 00200212 bfede35c 0000007b 00000000 00000000
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: Call Trace:
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] hypervisor_callback+0x46/0x50
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: =======================
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: Code: bd fe ff ff ff 88 d9 89 d8 c1 e0 05 d3 c5 89 04 24 eb 29 0f bc c0 03 04 24 8b 14 85 80 f0 6f c0 83 fa ff 74 12 8b 4c 24 1c f7 d2 <89> 51 28 89 c8 e8 16 db eb ff eb 05 e8 22 2e 00 00 8b 44 24 04
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: EIP: [] evtchn_do_upcall+0x55/0x97 SS:ESP 0069:c474cfc4
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: <3>BUG: sleeping function called from invalid context at kernel/rwsem.c:20
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: in_atomic():0, irqs_disabled():1
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] down_read+0x12/0x28
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] acct_collect+0x38/0x13e
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] do_exit+0x1b1/0x6f6
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] die+0x20a/0x22f
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] do_page_fault+0xab1/0xc2e
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] get_empty_filp+0xfc/0x170
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] sock_map_fd+0x41/0x4a
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] do_page_fault+0x0/0xc2e
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] error_code+0x35/0x3c
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] evtchn_do_upcall+0x55/0x97
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: [] hypervisor_callback+0x46/0x50
Apr 3 20:25:21 panoramix kernel: =======================

Updateoval jsem následující balíky:
Apr 02 15:35:36 Updated: nspr.i386 4.6.6-0.6.0.fc6
Apr 02 15:37:44 Updated: nss.i386 3.11.5-0.6.1.fc6
Apr 02 15:38:31 Updated: alsa-lib.i386 1.0.14-0.1.rc1.fc6
Apr 02 15:38:53 Updated: audit-libs.i386 1.4.2-5.fc6
Apr 02 15:39:16 Updated: net-snmp-libs.i386 5.3.1-14.fc6
Apr 02 15:39:19 Updated: xen-libs.i386 3.0.3-8.fc6
Apr 02 15:39:40 Updated: SDL.i386 1.2.11-1.fc6
Apr 02 15:40:03 Updated: lame-libs.i386 3.97-4.lvn6
Apr 02 15:40:08 Updated: openssh.i386 4.3p2-18.fc6
Apr 02 15:42:29 Updated: openoffice.org-core.i386 2.0.4-5.5.17
Apr 02 15:43:03 Updated: xvidcore.i386 1.1.2-2.lvn6
Apr 02 15:43:17 Updated: net-snmp.i386 5.3.1-14.fc6
Apr 02 15:44:08 Updated: evolution-data-server.i386 1.8.3-4.fc6
Apr 02 15:44:16 Updated: libwpd.i386 0.8.9-1.fc6
Apr 02 15:44:35 Updated: samba-common.i386 3.0.24-3.fc6
Apr 02 15:44:38 Updated: openssh-clients.i386 4.3p2-18.fc6
Apr 02 15:44:56 Updated: xen.i386 3.0.3-8.fc6
Apr 02 15:45:25 Updated: libvirt.i386 0.2.1-2.fc6
Apr 02 15:45:31 Updated: libpcap.i386 0.9.4-10.fc6
Apr 02 15:45:34 Updated: dhclient.i386 3.0.5-3.fc6
Apr 02 15:46:02 Updated: samba.i386 3.0.24-3.fc6
Apr 02 15:46:33 Updated: gaim.i386 2.0.0-0.31.beta6.fc6
Apr 02 15:47:06 Updated: mplayer.i386 1.0-0.72.20070325svn.lvn6
Apr 02 15:47:21 Updated: openoffice.org-calc.i386 2.0.4-5.5.17
Apr 02 15:48:18 Updated: xine-lib.i386 1.1.4-3.fc6
Apr 02 15:48:58 Updated: firefox.i386 1.5.0.10-5.fc6
Apr 02 15:49:10 Updated: selinux-policy.noarch 2.4.6-46.fc6
Apr 02 15:49:40 Updated: file.i386 4.19-2.fc6
Apr 02 15:49:55 Updated: kernel-headers.i386 2.6.20-1.2933.fc6
Apr 02 15:50:05 Updated: dovecot.i386 1.0-2.rc28.fc6
Apr 02 15:50:30 Updated: gpm.i386 1.20.1-81.fc6
Apr 02 15:50:32 Updated: nash.i386 5.1.19.0.3-1
Apr 02 15:50:42 Updated: xorg-x11-server-Xorg.i386 1.1.1-47.7.fc6
Apr 02 15:50:54 Updated: zziplib.i386 0.13.49-1.fc6
Apr 02 15:50:58 Updated: parted.i386 1.8.2-1.fc6
Apr 02 15:51:04 Updated: mkinitrd.i386 5.1.19.0.3-1
Apr 02 15:51:06 Updated: libupnp.i386 1.4.3-1.fc6
Apr 02 15:51:11 Updated: yum.noarch 3.0.5-1.fc6
Apr 02 15:51:23 Updated: samba-swat.i386 3.0.24-3.fc6
Apr 02 15:51:26 Updated: nss-tools.i386 3.11.5-0.6.1.fc6
Apr 02 15:51:30 Updated: nfs-utils.i386 1.0.10-7.fc6
Apr 02 15:51:31 Updated: dhcdbd.i386 2.1-2.fc6
Apr 02 15:51:33 Updated: dhcp.i386 3.0.5-3.fc6
Apr 02 15:51:53 Updated: thunderbird.i386 1.5.0.10-1.fc6
Apr 02 15:52:00 Updated: ntp.i386 4.2.4p0-1.fc6
Apr 02 15:52:03 Updated: samba-client.i386 3.0.24-3.fc6
Apr 02 15:52:41 Updated: selinux-policy-targeted.noarch 2.4.6-46.fc6
Apr 02 15:52:42 Updated: audit-libs-python.i386 1.4.2-5.fc6
Apr 02 15:52:45 Updated: mencoder.i386 1.0-0.72.20070325svn.lvn6
Apr 02 15:52:55 Updated: openoffice.org-writer.i386 2.0.4-5.5.17
Apr 02 15:52:57 Updated: netdump.i386 0.7.16-13
Apr 02 15:53:03 Updated: autofs.i386 5.0.1-0.rc3.26
Apr 02 15:53:04 Updated: libvirt-python.i386 0.2.1-2.fc6
Apr 02 15:53:06 Updated: lame.i386 3.97-4.lvn6
Apr 02 15:53:13 Updated: yum-updatesd.noarch 3.0.5-1.fc6
Apr 02 15:53:15 Updated: openssh-askpass.i386 4.3p2-18.fc6
Apr 02 15:53:16 Updated: paps.i386 0.6.6-19.fc6
Apr 02 15:53:17 Updated: tcpdump.i386 3.9.4-10.fc6
Apr 02 15:53:21 Updated: alsa-utils.i386 1.0.14-0.1.rc1.fc6
Apr 02 15:53:27 Updated: gnupg.i386 1.4.7-5
Apr 02 15:53:29 Updated: net-snmp-utils.i386 5.3.1-14.fc6
Apr 02 15:54:43 Installed: kernel-xen.i686 2.6.20-1.2933.fc6
Apr 02 15:54:46 Updated: openssh-server.i386 4.3p2-18.fc6
Apr 02 15:54:59 Updated: tzdata.noarch 2007d-1.fc6
Apr 02 15:55:22 Updated: rhythmbox.i386 0.9.8-1.fc6

Nejspis se systemu nelibi Vase nove jadro. Zkousel jste nabootovat stare jadro?

Macky

Blbě se zeptám, ale jak na to?? Při bootování mi to nenabízí…

MM

Pri bootovani tam mate odpocet, pokud v tuto chvili zmacknete nejakou klvesu melo by se vam objevit menu kde si muzete starsi kernel vybrat.

Díky všem, když nabootuju se starým jádrem, tak je vše v pořádku, díky bohu :slight_smile:

MM

Davejte si ale pozor, ze pri dalsich aktualizacich jadra by se vam stare jadro mohlo smazat! Tusim se zachovavaji pouze 3 posledni.

To je zajímavá informace. Můžu teda nějak smazat to nefunkční jádro??

MM

Můžete ho zase odebrat :slight_smile:
Pak bych ho ale stejně zkusil znovu přidat, to musí jít. Možná to teď na něj bylo příliš aktualizací najednou :wink: Anebo si počkejte na Fedoru 7 :slight_smile:

Normalne rpm -e kernel-. Pochybuju ze nova instalace tento problem vyresi. Chtelo by to ho nahlasit i s timto logem do bugzilly.