Po upgrade na F25 při startu hlásí nějaký FAILED

Hláška pokračuje tím, že mám sčíhnout v adr. Systemctl soubor kdump.service. Tady je jeho výpis (nevím, co s tím). A jestli je to nějak důležité…:


[Unit]
Description=Crash recovery kernel arming
After=network.target network-online.target remote-fs.target basic.target
DefaultDependencies=no

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/kdumpctl start
ExecStop=/usr/bin/kdumpctl stop
RemainAfterExit=yes
StartLimitInterval=0

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Má to nějaký vliv na funkci? Myslím, že to slouží jenom ke sbírání dat po pádu kernelu, takže nic, co by uživateli nutně chybělo.

Možná to můžeš zkusit i zakázat: systemctl disable kdump.service

Uvedený soubor jen popisuje, jak a kdy má být služba nastartovaná. Proč nestartuje, na to bychom potřebovali výpis z journactl.

OK, nechávám to plavat. Díky