Klávesové zkratky v Eclipse

Ahoj, řeším problém, jak zprovoznit klávesové zkratky v Eclipse. Nevidím je ani na pravé straně v roletových nabídkách ani nemám příslušné formuláře v dialogu Předvolby. Prostě pro moje Eclipse klávesové zkratky neexistují. Pro Eclipse je i mazání pomocí Delete klávesová zkratka, takže je to docela frustrující. Viděl bych to tak, že nemám nějaký potřebný plugin. Eclipse jsem instaloval pomocí yumu, tady je výpis nainstalovaných balíků.

[root@laptop-vojta]~# yum list ‘eclipse*’
Loaded plugins: refresh-packagekit
Installed Packages
eclipse-gef.noarch 3.4.2-3.fc11 @fedora
eclipse-gef-examples.noarch 3.4.2-3.fc11 @fedora
eclipse-gef-sdk.noarch 3.4.2-3.fc11 @fedora
eclipse-jdt.x86_64 1:3.4.2-13.fc11 @updates
eclipse-nls.noarch 3.4.0.v20090620043401-2.fc11 @updates
eclipse-nls-cs.noarch 3.4.0.v20090620043401-2.fc11 @updates
eclipse-pde.x86_64 1:3.4.2-13.fc11 @updates
eclipse-platform.x86_64 1:3.4.2-13.fc11 @updates
eclipse-rcp.x86_64 1:3.4.2-13.fc11 @updates
eclipse-subclipse.noarch 1.6.0-1.fc11 @fedora
eclipse-subclipse-graph.noarch 1.6.0-1.fc11 @fedora
eclipse-svnkit.noarch 1.2.3-1.fc11 @fedora
eclipse-swt.x86_64 1:3.4.2-13.fc11 @updates
Available Packages

Řešil někdo už někdo tenhle problém?